miniatura

Jan Gutenberg ok. 1400 – 3.02.1468 Niemiecki rzemieślnik, złotnik i drukarz zmarł 555 lat temu. Urodził się w Moguncji, a jego ojciec zajmował się prawdopodobnie handlem suknem. Nie ma wielu informacji na temat jego dzieciństwa i młodości. W latach 1434-1444 przebywał w Strasburgu, a potem wrócił do Moguncji. Zaciągnął pożyczkę, aby otworzyć pierwsze duże wydawnictwo w historii. Opracował własną wersję czcionek wykonanych z metalu. Skonstruował aparat do ich odlewania, w którym nowością było używanie wymiennych matryc. Zaprojektował własną prasę drukarską. Ważnym osiągnięciami są udane kroje pism używanych do druku oraz opracowanie podstawowych zasad składu tekstu. W 1452 r. miał już dwie drukarnie – w jednej drukował drobne wydawnictwa, a w drugiej w latach 1452-1455 wydrukowano tzw. Biblię Gutenberga.[...]