miniatura

Święto w Trójwsi W niedzielę 2 sierpnia 2020 r. parafia ewangelicko-augsburska w Istebnej obchodziła 90-lecie kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się od preludium na trąbce wykonanego przez Andrzeja Sikorę. Zebranych parafian oraz gości powitał proboszcz ks. Dariusz Madzia, który zaprezentował nową publikację autorstwa Jerzego Kędziora pt. Duszpasterze ewangelickich górali Trójwsi Beskidzkiej. W trakcie nabożeństwa śpiewał parafialny zespół CDN (Chrystus Daje Nadzieję), który wykonał cztery pieśni. Słowo pozdrowienia oraz okolicznościowy upominek przekazali reprezentanci parafii partnerskiej z Weigersdorf w Niemczech. W liturgii wstępnej uczestniczyli: Jerzy Kędzior, radny sołectwa Istebna oraz Sabina Rabin, członkini synodu diecezjalnego, którzy odczytali tekst biblijne. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, który wybrał tekst[...]

miniatura

Dnia 15 lipca 2020 r. swoje urodziny obchodziła najstarsza ewangeliczka w Goleszowie – Helena Górniak z domu Danyś. Urodziła się w 15 lipca 1920 roku w Żukowie Górnym, w ówczesnej Czechosłowacji. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej. Gdy miała 11 lat, ojciec zapisał ją na zajęcia do niemieckojęzycznej szkoły w Cieszynie. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej dopiero w wieku 17 lat udało się jej kontynuować edukację w szkole rolniczej w Międzyświeciu. Po zdobyciu wykształcenia jubilatka rozpoczęła pracę w gospodarstwie rolnym. Do Goleszowa, gdzie mieszka od 80 lat, przeprowadziła się w 1940 roku po ślubie. Doczekała się 6 dzieci, 18 wnucząt i 18 prawnucząt. Najstarsza ewangeliczka w Goleszowie całe życie była związana z parafią. Uczęszczała nie tylko na nabożeństwa, ale również na spotkania biblijne i ewangelizacje. W miarę swoich[...]