miniatura

W ramach obchodów 100 lat istnienia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie 17 maja 2023 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Duchownych poświęcona ks. Emilowi Gajdaczowi, długoletniemu duszpasterzowi diakonatu. Udział wzięli w niej duchowni diecezji cieszyńskiej, biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz księża z ewangelickich Kościołów z Czech, a także wszyscy, którym bliski był ten duchowny. Bp Adrian Korczago wraz z przełożoną diakonatu s. Ewą Cieślar powitali zebranych. Modlitwą rozpoczął spotkanie i potem Słowo Boże rozważał zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ŚKEAW) bp Tomáš Tyrlík. W trakcie konferencji przypomniano niezwykłe zaangażowanie ks. Emila Gajdacza na różnych obszarach życia kościelnego. Podkreślano jego charyzmę, skromność, pracowitość,[...]