miniatura

– rozmowa z ks. Jussi Luomą, koordynatorem misji i liderem duszpasterstwa młodzieżowego Czy może Ksiądz zacząć od opowiedzenia nam o swoim pochodzeniu, o rodzinie? Dorastałem na przedmieściach Tampere jako najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Mój ojciec był lekarzem, zmarł w 2017 roku. Moja mama nadal prowadzi prywatne przedszkole, w którym spędziłem wczesne dzieciństwo wraz z wieloma innymi dziećmi, przyjaciółmi i koleżankami. Nikt w mojej rodzinie nie był duchownym ani nie pracował w Kościele. Jednak moi rodzice regularnie chodzili do kościoła i byli wolontariuszami w radzie parafialnej i szkółce niedzielnej. Jako dziecko zawsze chodziłem do kościoła, a także brałem udział w obozach młodzieżowych. Było to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ było to bardzo bezpieczne środowisko, w którym można było dorastać będąc otoczonym opieką. Czy[...]

miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Luterański zjazd rodzinny w Helsinkach „Udział w takim zjeździe należy zawsze do głębokich przeżyć. Duchowa ojczyzna, jaką jest dla luteran ten odłam ogólnej rodziny chrześcijańskiej, który nazywamy luteranizmem, staje się w takich chwilach czymś nieomal uchwytnym,[...]