miniatura

W Dzięgielowie 28 maja 2023 roku wprowadzono do służby pięciu nowych ewangelistów diecezji cieszyńskiej. Zgromadzonych przywitał proboszcz parafii ks. Marek Londzin. W liturgii nabożeństwa udział wzięli nowi ewangeliści diecezjalni: Józef Brudny z Dzięgielowa odczytał na przemian ze zborem Psalm 118, zaś teksty biblijne przeczytali Marcin Bujok i Andrzej Mitręga z Wisły-Malinki. Modlitwy intencyjne poprowadzili natomiast Daniel Stodołka z Dzięgielowa i Kacper Górecki z Drogomyśla. Kazanie na podstawie fragmentu z 1. Listu do Koryntian 2,12-16 wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago: „Dziś nie pytam o wasze pomysły na ewangelizację, kompetencje jakie posiadacie. Wiecie, że w tej służbie nie chodzi o rywalizację, to nie zawody kto z was jest najlepszy. W tym biegu chodzi o współdziałanie. Dziś pytam: czy potrafimy wołać, prosić o[...]