miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Sekretarz generalny ks. André Appel (z lewej) i prezydent ŚFL ks. Fredrik Schiotz podczas nabożeństwa na otwarcie zgromadzenia Luteranki z różnych krajów i kultur Zjazd światowego luteranizmu „Kiedy coraz więcej delegatów Kościołów z krajów europejskich[...]