miniatura

Konferencja EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii odbyła się 20 maja 2021 r. na platformie internetowej. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób. Organizatorami konferencji byli: Polska Rada Ekumeniczna (PRE), Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) i Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie. Do udziału w konferencji zapraszano nauczycieli religii i metodyków nauczania religii, badaczy zajmujących się pedagogiką religii i kultury, pedagogów zainteresowanych szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także osoby zaangażowane w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej. Program konferencji składał się z 4 bloków i 20 wykładów, w których poruszano m.in. tematy związane z pedagogiką religii oraz pedagogiką kultury wobec wyzwań ekologii. Przedstawiciele[...]