miniatura

Niedobory wody i korzyści z pojazdów elektrycznych były tematami dwóch ostatnich webinariów, zorganizowanych przez Polską Radę Ekumeniczną w ramach platformy EkoKościół. Spotkania były okazją do refleksji nad ochroną środowiska naturalnego i podejściem chrześcijan do tych zagadnień. Seminarium online, czyli webinarium pt. Brak wody – co łączy Burkina Faso, Światową Radę Kościołów i Polskę? odbyło się 7 marca 2022 r. Dr Lidia Żur, zaangażowana w misyjne działania Centrum Misji i Ewangelizacji w Burkina Faso, mówiła o dostępie do wody w Afryce Zachodniej. Dostęp do czystej wody pitnej jest tam wciąż w wielu miejscach trudny. Problem ten dotyka szczególnie uchodźców, którzy w wyniku wewnętrznych konfliktów zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. O zasobach wodnych Polski mówił prof. Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa[...]

miniatura

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Węgrowie w lutym 2022 r. jako pierwsza przystąpiła do programu zarządzania środowiskowego Certyfikat EkoKościół. Program ten przez konkretne wsparcie pomaga parafiom i innym instytucjom kościelnym stawać się bardziej przyjaznymi środowisku naturalnemu. Polska Rada Ekumeniczna, która program zainicjowała, zaprasza do niego parafie i inne instytucje Kościołów członkowskich. „Certyfikat EkoKościół to profesjonalny program, który może pomóc parafiom w stawaniu się bardziej ekologicznymi. Dla nas, w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jest to praktyczny wymiar Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia z 2013 roku” – mówi dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza. W apelu, który podpisali zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Grzegorzem Giemzą, dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej W styczniu odbywa się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w którym uczestniczą w naszym kraju m.in. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). W jego ramach w jednym dniu mamy rozważać wspólne uwielbienie Jezusa, innego dnia jest mowa o wspólnych darach. W jaki sposób jako chrześcijanie różnych wyznań możemy wspólnie zanosić dary Jezusowi? Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest werset z Ewangelii Mateusza 2,2 „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. Mowa tu o mędrcach, którzy pospieszyli do Chrystusa, bo zobaczyli znak, dostrzegli na niebie Jego gwiazdę. Reprezentują oni różnorodność ówczesnego świata, ludy różnych kultur, ale też jedność narodów, które poszukują Boga. Tak[...]