miniatura

Drugi egzamin kościelny pro ministerio 20 kwietnia 2023 roku w Warszawie zdało czterech duchownych, w tym trzy kobiety. W historii Kościoła luterańskiego w Polsce po raz pierwszy do tego egzaminu zostały dopuszczone panie i po raz pierwszy uzyskały one uprawnienia wynikające z jego zdania. Do egzaminu przystąpili: ks. Halina Radacz z Żyrardowa, ks. Katarzyna Rudkowska z Radomia oraz ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk i ks. Paweł Mikołajczyk, oboje z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec, a pozostałymi egzaminatorami byli bp Jan Cieślar i bp Adrian Korczago. Egzamin pro ministerio składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie oraz lekcja religii. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa[...]

miniatura

Trzech duchownych – ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa, ks. Zbigniew Obracaj z Katowic oraz ks. dr Grzegorz Olek z Warszawy – zdało II egzamin kościelny. Odbył się on w Warszawie 1 września 2021 r. Do egzaminu pro ministerio, czyli II egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin ten składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny należy przedstawić kazanie (egzegezę, medytację, kazanie) oraz katechezę. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego. Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, zyskuje prawo do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza administratora parafii. Proboszcz administrator jest kierowany do parafii decyzją zwierzchnich władz Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji[...]