miniatura

Eckhart von Hochheim 1260 – 27.03.1328 695 lat temu zmarł w Niemczech filozof, teolog, dominikanin zwany Mistrzem Eckhartem. Pochodził z rodziny arystokratycznej z Turyngii. Prawdopodobnie wstąpił do klasztoru domikanów w Erfurcie w wieku 18 lat. Pod koniec 1294 r. został wybrany przeorem w Erfurcie i prowincjałem Turyngii. Od 1303 r. przebywał w Paryżu. Po powrocie został pierwszym prowincjałem dominikańskiej prowincji Saksonii z siedzibą w Erfurcie. Następnie powrócił do Paryża, gdzie mieszkał w latach 1311-1313, a potem udał się do Strasburga. Uważany jest za głównego przedstawiciela tzw. mistyki nadreńskiej. Był kaznodzieją i wykładowcą w języku łacińskim i niemieckim. W swych kazaniach akcentował konieczność kształtowania w sobie człowieka wewnętrznego, który chce pełnić wolę Bożą. Pod koniec jego życia zaczęto kwestionować[...]