miniatura

– łączenie świata ciszy ze światem dźwięku Ludzie z problemami słuchu są wśród nas. Tworzą odrębny świat, do którego słyszący nie zawsze umieją, nawet jeśli chcą, dotrzeć. Są naszymi siostrami i braćmi w Chrystusie i tak chcą być traktowani. Czy wsparciu i wzajemnej komunikacji może służyć sztuka? Motto: „Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” Rz 10,14 Liczba osób z problemami słuchu szybko wzrasta: są to ludzie z niedosłuchem, głusi, głuchoniewidomi. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jest to obecnie liczna a jednocześnie najbardziej pomijana grupa. Nawet w rodzinie często pomija się człowieka z niedosłuchem i nie zwraca uwagi na jego potrzebę udziału w życiu najbliższych. Międzynarodowa[...]