miniatura

– 72. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 2021 (TED) odbywał się w dniach 4-11 lipca pod hasłem Odpuść. Program, w całości w formule online, transmitowany był z nowego Centrum Parafialnego w Wiśle-Malince, a w kilku przypadkach także z innych miejsc. W niedzielę 4 lipca w samo południe, w trakcie spotkania otwierającego cykl webinariów, czyli wirtualnych seminariów, prof. ChAT Jerzy Sojka z pasją opowiadał o poszukiwaniu istoty i znaczenia odpuszczenia w czasach Reformacji. Wieczorem, w trakcie pierwszego spotkania ewangelizacyjnego, główny mówca Stuart McAllister podkreślał, że odpuszczenie grzechów, które oferuje nam Chrystus, otwiera drogę ku wolności. Tej od: samolubstwa, złych nawyków, uzależnień, nałogów oraz wolności do: życia nastawionego na dobro nie tylko własne, lecz także innych, na[...]

miniatura

W niedzielę 20 września 2020 roku obchodzono 97. rocznicę utworzenia ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Jubileuszowe nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marcin Brzóska z Cieszyna, było połączone z jubileuszem 60- i 50-lecia służby sióstr Aliny (Heleny) Ciosk i Anieli Kawulok. Błogosławieństwa udzielił diakonisom bp Adrian Korczago, przewodniczący rady opiekuńczej diakonatu. Podczas nabożeństwa wprowadzono również w urzędowanie Karinę Cieślar – nową dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”, która zastąpiła przechodzącego na emeryturę długoletniego dyrektora Adama Pastuchę. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie pod dyrekcją Anny Stanieczek. Siostra Alina urodziła się 1 kwietnia 1928 roku w Jaworzu. W 1959 roku została przyjęta do diakonatu, rok[...]

miniatura

– w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. sen. Karola Kulisza W dniu 11 września 2020 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Buchenwaldzie k. Weimaru (Niemcy) odsłonięto tablicę poświęconą zamordowanemu tam ks. sen. Karolowi Kuliszowi, przedwojennemu proboszczowi w Ligotce Kameralnej (dziś Czechy), Cieszynie, zwierzchnikowi diecezji cieszyńskiej, działaczowi narodowemu oraz założycielowi zakładów opiekuńczych w Ligotce Kameralnej i Dzięgielowie, a także diakonatu w Dzięgielowie. W uroczystości uczestniczyły delegacje z Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechach (SCEAV) i czeskiej Śląskiej Diakonii, Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie oraz Towarzystwa Hereditas z Czeskiego Cieszyna zajmującego się promowaniem ewangelickiego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego. Na placu przed krematorium uczestników[...]

miniatura

– dzieło ks. sen. Karola Kulisza i jego recepcja w Polsce   Dzieło ks. sen. Karola Kulisza – jakie ono było? Określano tego duchownego tak: profetyczny kaznodzieja, gorliwy duszpasterz, charyzmatyczny przywódca ruchu przebudzeniowego, wrażliwy działacz charytatywny i społecznik, niestrudzony działacz narodowy, autor oraz wydawca pism i druków, męczennik obozu koncentracyjnego, wierny syn Kościoła, narodu i ojczyzny. ks. Karol Kulisz Dzieło tworzy człowiek. Bywa, że dzieło jest ściśle zintegrowane z osobą, ale bywa też, że wzajemne powiązanie sfery prywatnej i samego dzieła jest różne, a stopień zaangażowania się po jednej czy drugiej stronie niewspółmierny. W Kościele priorytetem jest służba. Dobrze jest, gdy znajduje to zrozumienie w najbliższym otoczeniu, a nawet jego pomocne wsparcie. Aby lepiej poznać i zrozumieć jego[...]