miniatura

W dniu 17 lutego 2022 r. Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie przyjęła uchwałę w sprawie planowanego przez polski rząd przekazania Węgrom tzw. kroniki Macieja Korwina. Inicjatywę zgłosiło dwoje poruszonych członków parafii. „Przyszli do mnie w tej sprawie prof. Elżbieta Jastrzębowska, historyczka sztuki i dr Mateusz Wilk, historyk i arabista. Uważali, że nie możemy pozostać obojętnymi, jeśli Polska zamierza pozbyć się jednego z cenniejszych manuskryptów w skali światowej” – mówił ks. Piotr Gaś, proboszcz parafii. Radni podjęli uchwałę nie tylko dlatego, że dokument należał do biblioteki ewangelickiego Gimnazjum Akademickiego w Toruniu i jako taki jest śladem ewangelickiej historii w naszym kraju. „To jest cząstka naszego wspólnego dziedzictwa. Jako Kościół dzielimy z naszym społeczeństwem to, co[...]

miniatura

Spróbujmy wyobrazić sobie miasto bez ratusza. Bardzo brakowałoby nam go w zabudowie rynku. Zawsze, gdy jesteśmy w centrum, szukamy tego punktu orientacyjnego. Drugim charakterystycznym elementem bywa kościół. Od 1740 roku na Dolnym Śląsku takim charakterystycznym budynkiem pejzażu były ewangelickie domy modlitwy. Budynki zwane po polsku bethausami (z j. niem. Bethaus) były zazwyczaj prostymi budowlami – jak stanowiły ówczesne przepisy – wzniesionymi z nietrwałych materiałów. Po okresie kontrreformacji, na mocy postanowienia cesarza Fryderyka II Wielkiego ewangelicy otrzymali prawo do budowy miejsc spotkań i kultu religijnego, jednak tylko wtedy, gdy parafia posiadała zdolność finansowania budowy i późniejszego utrzymania zabudowań oraz duchownego. Zaczęto budować w pobliżu katolickich kościołów ewangelickie bethausy, a widok dwóch[...]