miniatura

– pierwszy Szczeciński Festiwal Bonhoeffera „Ślady” „Bonhoeffer uczył niepokory, uczył nowego spojrzenia na świat, nowego spojrzenia na człowieka, Bonhoeffer uczył nowego spojrzenia na Kościół”. Taka m.in. refleksja została wypowiedziana w czasie pierwszego Szczecińskiego Festiwalu Bonhoeffera. Pewnie podobna myśl wielokrotnie była wyrażana przez ostatnie ponad dwadzieścia lat podczas organizowanych przez parafię ewangelicką w Szczecinie Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. Różnica polega na tym, że tym razem zdanie to padło z ust Adama Michnika, publicysty i opozycjonisty, w niedawno wyremontowanym i oddanym do użytku Teatrze Polskim w Szczecinie, który razem z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Morskim Centrum Nauki był pomysłodawcą festiwalu, przy współpracy z miejscowymi zakonnikami – dominikanami oraz z szczecińskimi[...]

miniatura

  Jedni śnią o jedności, która zunifikuje możliwie największą liczbę odmian chrześcijaństwa, inni są przekonani, że ich widzialna wersja Kościoła okaże się tą właściwą. Jeszcze inni mieszczą się między tymi dwoma skrajnościami lub o jedności Kościoła nie myślą w ogóle. Różnorodność chrześcijaństwa na świecie, nawet w ramach jednego wyznania może przerazić i zrodzić pytania: „Kto ma rację?”, „W którym miejscu na osi rozumienia jedności mam stanąć?”. Wierzymy, że Kościół jest jeden. Wiara ta ma swoje źródło w biblijnych wypowiedziach i obrazach. Dla przykładu można przytoczyć porównanie, którym posługuje się apostoł Paweł – obraz Kościoła jako ciała Chrystusa. Wystarczy jednak powierzchowny rzut oka na chrześcijaństwo dwudziestu wieków, by zadać sobie pytanie, czy chrześcijaństwo na świecie mieści się[...]