miniatura

– międzydiecezjalne rekolekcje dla duchownych Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W wielu miejscach odbywają się rekolekcje, które mają pomóc w zyskaniu dystansu i wyciszeniu przed wielkim świętowaniem urodzin Chrystusa. Jednym z nich były Mikołajki, gdzie w dniach 3-5 grudnia 2023 r. odbyły się rekolekcje dla duchownych dwóch diecezji: mazurskiej i pomorsko-wielkopolskiej. Księża zjechali do serca Mazur, by podczas intensywnego programu nakarmić się adwentową refleksją i doszkolić w pracy duszpasterskiej. Rekolekcje rozpoczęły się od spotkania z historią. Prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zapoznał tych, którzy w niedzielne popołudnie dotarli do Mikołajek, z treścią kazań adwentowych Marcina Lutra. W ten sposób pobudzona została refleksja nad znaczeniem adwentowego czasu oczekiwania. Na temat przeżywania[...]

miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych Tradycyjnie po zakończeniu roku szkolnego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD). Tym razem duchowni przyjechali do Wrocławia, gdzie obradowali od 26 do 28 czerwca 2023 roku w obiektach parafii Opatrzności Bożej ze szczególnym wykorzystaniem kompleksu Kamienicy pod Aniołami. Temat konferencji Tematem tegorocznej konferencji była rzeczywistość służby i pracy osób ordynowanych. Duchowni pracowali w grupach, jak i dzielili się na plenum tym, co uważają za problemy, szanse, wyzwania i możliwości służby Słowa w XXI wieku. Pomocą w uporządkowaniu rzeczywistości był model analizy systemu pracy, stosowany w superwizji – poradnictwie w służbie i pracy zawodowej. W ramach tego modelu wyróżnia się osobę pełniącą urząd, charakter pełnionej roli, zadania i pracę z ludźmi, kontekst instytucjonalny i[...]

miniatura

Drugi egzamin kościelny pro ministerio 20 kwietnia 2023 roku w Warszawie zdało czterech duchownych, w tym trzy kobiety. W historii Kościoła luterańskiego w Polsce po raz pierwszy do tego egzaminu zostały dopuszczone panie i po raz pierwszy uzyskały one uprawnienia wynikające z jego zdania. Do egzaminu przystąpili: ks. Halina Radacz z Żyrardowa, ks. Katarzyna Rudkowska z Radomia oraz ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk i ks. Paweł Mikołajczyk, oboje z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec, a pozostałymi egzaminatorami byli bp Jan Cieślar i bp Adrian Korczago. Egzamin pro ministerio składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie oraz lekcja religii. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa[...]