miniatura

– rozmowa z Józefem Zapruckim, tłumaczem i badaczem kultury W dwóch wakacyjnych numerach opublikowaliśmy fragmenty przetłumaczonej przez pana powieści Między murami i wieżami. W jaki sposób zainteresował się Pan jej autorem Fedorem Sommerem? Moja przygoda z Sommerem zaczęła się dość dawno, blisko 20 lat temu, gdy kończyłem germanistykę i szukałem tematu pracy magisterskiej. Interesowała mnie problematyka utraconej ojczyzny i dialogu kultur. Promotor zapytał, czy nie zająłbym się Fedorem Sommerem, a ja odpowiedziałem, że go nie znam. „No to go poznaj” – zachęcił mnie. Czytając jego utwory, szybko poczułem, że to jest to – świetny pisarz pogranicza, regionalny, dolnośląski. Potem się zorientowałem, że jest kimś więcej, że w okresie międzywojennym był popularny w całych Niemczech, a jego książki były kilkakrotnie wznawiane. Przy[...]

miniatura

– literacki spacer po Dolnym Śląsku Wyprawy śladami literackich bohaterów są interesującą formą turystyki. W naszej ewangelickiej społeczności ostatnio modne stały się spacery po Wiśle i tropienie miejsc związanych z postaciami prozy Jerzego Pilcha. Tym razem proponujemy inny region – dolnośląską wycieczkę tropem ewangelickich bohaterów trzech powieści Fedora Sommera. W większości przypadków są oni żywcem wyjęci z historii ewangelicyzmu oraz burzliwych dziejów religijnej tolerancji i nietolerancji. Taka wyprawa w głąb kulturowego i religijnego dziedzictwa Dolnego Śląska jest ważna zarówno dla kształtowania poczucia lokalnej tożsamości, jak i wzmacniania wyniesionych z domu wartości. Uczy poszanowania odmienności i współistnienia z nią. Jelenia Góra, kośćiół łaski Jeleniogórskie mury i wieże Jelenia Góra, tak jak w tytule[...]

miniatura

Spróbujmy wyobrazić sobie miasto bez ratusza. Bardzo brakowałoby nam go w zabudowie rynku. Zawsze, gdy jesteśmy w centrum, szukamy tego punktu orientacyjnego. Drugim charakterystycznym elementem bywa kościół. Od 1740 roku na Dolnym Śląsku takim charakterystycznym budynkiem pejzażu były ewangelickie domy modlitwy. Budynki zwane po polsku bethausami (z j. niem. Bethaus) były zazwyczaj prostymi budowlami – jak stanowiły ówczesne przepisy – wzniesionymi z nietrwałych materiałów. Po okresie kontrreformacji, na mocy postanowienia cesarza Fryderyka II Wielkiego ewangelicy otrzymali prawo do budowy miejsc spotkań i kultu religijnego, jednak tylko wtedy, gdy parafia posiadała zdolność finansowania budowy i późniejszego utrzymania zabudowań oraz duchownego. Zaczęto budować w pobliżu katolickich kościołów ewangelickie bethausy, a widok dwóch[...]

miniatura

W Łomnicy niedaleko Jeleniej Góry, na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego 8 lipca 2020 r. otwarto zrekonstruowany po latach starań ewangelicki dom modlitwy. W uroczystości uczestniczyli m.in. biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel, ks. Sebastian Kozieł z Jeleniej Góry-Cieplic, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz premier Saksonii Michael Kretschmer. Gospodarzem uroczystości była właścicielka łomnickich dóbr Elisabeth von Küster. Zgodnie z jej intencją oraz osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska, dom modlitwy będzie miejscem różnorodnych spotkań i wydarzeń – otwartym dla wszystkich. Biskup Waldemar Pytel wyraził nadzieję, że w wydarzeniu realizuje się odwieczny plan Boży, o którym pisał prorok Izajasz: „Mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Iz 56,7). Zauważył[...]