miniatura

Diecezja katowicka W sobotę 20 marca 2021 r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Długo rozważano, w jakiej formie ma się odbyć – czy stacjonarnie w katowickim kościele, czy jednak zdalnie. W świetle najnowszych obostrzeń rada diecezjalna zdecydowała o przeprowadzeniu posiedzenia za pomocą platformy do wideokonferencji. Mimo obaw o frekwencję, udział w obradach wzięło 75 z 92 członków synodu, w trybie hybrydowym, ponieważ, w niektórych parafiach część synodałów zebrała się na plebaniach i uczestniczyła w posiedzeniu wraz z duchownymi zachowując reżim sanitarny. Obrady synodu rozpoczęły się rozważaniem Słowa Bożego, które wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula, proboszcz parafii w Golasowicach. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy. Przyjęto sprawozdania z[...]

miniatura

– trudne wspólne losy   Jeśli pisze się coś o tym regionie, to zazwyczaj wspomina o ziemi mazurskiej albo łączy Warmię z Mazurami i pisze o niej jako o ziemi warmińsko-mazurskiej. A przecież Warmia jest też uroczym zakątkiem Polski. W przeciwieństwie do Mazur mniej w niej jezior, ale nie mniej pięknych i godnych zwiedzenia miejsc. Zwykle interesujemy się Mazurami, którzy byli ewangelikami, mniej zajmują nas losy katolickich Warmiaków. A jednak, aby rzucić pewne światło na ten region, który obejmuje swym zasięgiem Warmię i Mazury, trzeba powiedzieć, że znamienną cechą lokalnego krajobrazu jest obecność jezior, jakich nie spotkamy w innych częściach kraju. I choć Warmia i Mazury nazywane bywają Krainą Tysiąca Jezior, to tak naprawdę jest ich niemal 2600. Największe z nich to: Śniardwy – ok. 114 km², Mamry – ponad 102 km² i Niegocin[...]

miniatura

  Dni Gizewiusza w Ostródzie, które odbywają się od kilku lat, przeniosły się do Internetu. Na YouTubie 29 listopada 2020 r. pojawiło się nagranie dyskusji o historii i konsekwencjach plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 r. Spotkanie prowadził ks. Wojciech Płoszek. Wzięli w nim udział prof. Grzegorz Jasiński (UWM) i dr Robert Kempa. W grudniu można było obejrzeć także wykłady obu historyków. Dnia 7 grudnia 2020 r. na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu odbyły się uroczystości upamiętniające Jana Cholewę, pilota Wojska Polskiego. Z okazji 100. rocznicy urodzin uczestniczyła w nich rodzina zmarłego oraz kapelan EDW ks. kpt. Marcin Konieczny, proboszcz pomocniczy ks. Dariusz Lerch, burmistrz Ustronia Przemysław Korcz i przewodniczący rady miasta Marcin Janik. W Katowicach 8 grudnia 2020 r. Bożena Polak wraz z zespołem wolontariuszy[...]

miniatura

  Zanik ludu mazurskiego to znamienny tytuł książki, a jednak dla mnie wcale nie pesymistyczny. Autor, nasz znamienity współwyznawca, profesor Janusz Małłek z Torunia, jest synem Karola Małłka, który jako polski, ewangelicki działacz na terenie dawnych Prus Wschodnich nazywany był królem Mazurów. Książka ukazuje się w 100-lecie plebiscytu, który swym wynikiem także przyczynił się do losu Mazurów i Warmiaków. Samo przypomnienie historii tych ziem uświadamia ogrom dorobku Mazurów, niestety niewiele z owego dziedzictwa dziś pozostało. Mazurskie dzieje związane są mocno, wręcz nierozerwalnie, z ewangelicyzmem i polskością. Przypominania polskiego rodowodu Mazurów i ich ewangelickiej proweniencji nigdy za wiele. Autor ukazuje też procesy germanizacyjne, które od początku XIX wieku zaczęły przybierać wobec Mazurów na sile. Przedstawia procesy[...]

miniatura

– dzieje parafii ewangelickiej w Nakomiadach   Na trasie dawnej kolejki wąskotorowej z Kętrzyna do Rynu, zwanej przez Mazurów „drogą ciuchci”, leży mała wieś Nakomiady. Być może nigdy bym się nią nie zainteresował, gdyby nie fakt, iż w Nakomiadach w dawnym kościele ewangelickim w 1930 roku został przez ks. Immanuela Hahla ochrzczony mój ojciec. Ciekawostką wsi jest dziś przede wszystkim, prawdopodobnie jedyny w Polsce, głaz pamiątkowy Ottona von Bismarcka. Wystawili go mieszkańcy wsi w rok po śmierci niemieckiego kanclerza, w 1899 roku. Pierwsza wzmianka o Nakomiadach pochodzi z roku 1392. Wiadomo, że w 1403 roku ówczesny komtur Bałgi (obecnie niezamieszkana miejscowość na terenie obwodu kaliningradzkiego) Ulrich von Jungingen nadał przywilej zezwalający na założenie w tym miejscu osady. Wieś była obsadzona na 70 włókach, w tym 7 włók[...]

miniatura

Zgodnie z tradycją parafii ewangelickiej w Ostródzie, z początkiem września w wiejskim, filialnym kościele w Łęgutach, odbywa się Dziękczynne Święto Żniw. W niedzielę 13 września 2020 r. podczas nabożeństwa kazanie jak zawsze wygłosił gość – tym razem ks. Grzegorz Giemza. Zwykle święto połączone jest z piknikiem i wiejskim festynem. W tym roku z powodu pandemii odbyło się jedynie nabożeństwo. W zamian parafianie zaangażowali się w szczególną akcję. Na prośbę twórczyni akcji Bieg na sześć łap Moniki Dąbrowskiej zaproszono w tym dniu wolontariuszy z okolicznych schronisk dla zwierząt, którzy przyszli z bezdomnymi psami szukającymi nowych właścicieli. Po nabożeństwie Monika Dąbrowska zaprezentowała wiernym jednego z psów oraz opowiedziała o całej akcji. Po opuszczeniu kościoła można było zapoznać się z pozostałymi czworonogami,[...]

miniatura

W dniach 4-6 września 2020 r., czyli w pierwszy weekend miesiąca, w Sorkwitach spotkały się osoby z dwóch parafii – olsztyńskiej i ostródzkiej. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie. Wyjazd był efektem współpracy ks. Łukasza Stachelka z Olsztyna i ks. Wojciecha Płoszka z Ostródy. Celem wspólnego wyjazdu było bliższe zapoznanie się niezbyt znających się osób, ale również wspólne, atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Był zatem czas na poranną kąpiel w jeziorze, śniadania na trawie, rejs statkiem po największym jeziorze w Polsce – Śniardwach, kiełbaski z ogniska, rozmowy. Uczestnicy zwiedzili także kościół ewangelicki w Sorkwitach i teren wokół niego. Szczególnie zainteresowali się kamiennym obeliskiem, który jest poświęcony Johannowi Goercke (1750-1822) – lekarzowi, synowi pastora z Sorkwit. Na Mazurach, gdzie niewielu już żyje[...]

miniatura

Dni Ewangelizacji w Mrągowie W dniach od 20 do 23 sierpnia 2020 roku w kościele ewangelickim w Mrągowie odbyły się Dni Ewangelizacji. Program zakładał trzygodzinne spotkania przez trzy dni, składające się z trzech punktów programu – wykładu, spotkania z gościem i ewangelizacji. W ostatnim dniu, w niedzielę, odbyło się nabożeństwo. Wykłady zatytułowane Trzy po trzy prowadził duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji mazurskiej ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku. Były one poświęcone cyfrze 3, która wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie i dostrzec nowe szczegóły historii biblijnych dotyczących: Jonasza, który trzy dni spędził w brzuchu wielkiej ryby, ofiarowania Izaaka na wzgórzu Moria, a także drogi uczniów do Emaus. Po wykładach rozpoczynały się spotkania z gośćmi, które prowadził[...]