miniatura

  Kilka tygodni temu na nabożeństwie w Cieszynie mogłem odczytać list biskupa Kościoła Jerzego Samca i odpowiedzieć na prośbę o modlitwę za Białoruś. Sięgnąłem też do wywiadu z ks. Władimirem Tatarnikowem, który ukazał się na portalu ewangelicy.pl pod wymownym tytułem: Biliśmy w dzwony, aby milicja nie biła ludzi. Z troską od początku śledzę doniesienia z Białorusi, z nadzieją, że po tak wielu latach tamtejszy reżim zostanie obalony. W ten sposób trafiłem na emocjonalny internetowy wpis reportera Mariusza Szczygła, w którym zadał Białorusinom retoryczne pytanie: „Po co wam wolność?”. W tym samym wpisie odniósł się do słów Ericha Fromma, który w książce Ucieczka od wolności, poddał analizie silne pragnienie podporządkowywania się tkwiące w ludziach. Okazuje się, że dla części z nas cieszenie się wolnością nie jest[...]

miniatura

Polska jeszcze poczeka kilka, kilkanaście lat na pełną demokrację. Jeśli nikt jej nam na drodze historycznych przemian wcześniej na dobre nie odbierze. Wielu naszych współobywateli, ze względu na czasy w których się urodzili, właściwie nigdy nie miało świadomości, czym jest demokracja, prawdziwa wolność i na czym polega tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Obserwuję współczesność, już nie młodym okiem, bo przecież sam urodziłem się w tamtej, przeddemokratycznej epoce. Widzę ludzi, których pochodzenie i życiorysy są skomplikowane i napawają szacunkiem. Urodzili się w latach przedwojennych, wielu podczas wojny, często na terenie obecnie sąsiednich państw. Wojna, dyktatorskie i pełne strachu rządy okupantów i wyzwolicieli, to dla większości bardzo trudny czas. Wszystko to przyniosło zmianę granic państwowych, zmiany obywatelstw,[...]