miniatura

– bilans otwarcia w XXI wieku Po 20 latach jako Kościół luterański w Polsce powracamy w naszym teologicznym namyśle do jakże ważnej kwestii tożsamości wyznaniowej, czyli konfesyjnej. Rok 2001 obchodzony był przez nasz Kościół jako Rok tożsamości wyznaniowej. Miał to być na samym początku nowego millennium czas poszukiwań i budowania owej tożsamości, pogłębionej refleksji teologicznej i dyskusji w różnych gremiach kościelnych. Dobór tematu przewodniego na pierwszy rok nowego stulecia i tysiąclecia był niewątpliwie trafny – jako wspólnota chcieliśmy rozpocząć nowy etap od wyznaniowej autorefleksji. Dokładnie po dwudziestu latach wracamy do tej tematyki w lekko zmodyfikowanej formule: Rok tożsamości luterańskiej.   Na progu nowego tysiąclecia Warto w tym miejscu przypomnieć, że tak naprawdę dopiero od 22 lat mamy pełny zbiór[...]