miniatura

Dnia 24 października 2021 r. został poświęcony nowy, dębowy krzyż na cmentarzu ewangelickim w Nowej Kaźmierce. Kościół ewangelicki w Nowej Kaźmierce (gmina Chocz, województwo wielkopolskie) został poświęcony w 1907 r. dla lokalnej społeczności osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego, sprowadzanych od 1790 r. z Holandii lub Niemiec. Obecnie jest to filiał parafii w Kaliszu i gromadzi niewielką liczbę parafian. Kościół jest współużytkowany ekumenicznie z parafią rzymskokatolicką. Obok kościoła znajduje się ewangelicki cmentarz, który utrzymywany jest głównie przez kobiety z miejscowego filiału. Po 114 latach stary sosnowy krzyż stojący na cmentarzu został zastąpiony dębowym, przygotowanym ze złamanego przez naturę drzewa. Poświęcili go wspólnie ks. Michał Kühn, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu oraz o. Dobromił[...]

miniatura

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! Znów zbliża się czas szczególnej zadumy nad przemijaniem. Zapewne wielu z nas uda się w różne miejsca, w których spoczywają nasi bliscy, których już pożegnaliśmy. Tym bardziej, że w ubiegłym roku cmentarze, ze względu na pandemię, były pozamykane. Mam nadzieję, że nie będą podejmowane próby „zrekompensowania” zmarłym naszej zeszłorocznej nieobecności w postaci zwiększonej liczby wiązanek czy zniczy. Daleki jestem od zaniedbywania cmentarzy. Pragnę jedynie, aby charakteryzująca nas ewangelików prostota wystroju była widoczna także na cmentarzach, tak jak jeszcze do niedawna miało to miejsce. Pragnąłbym, aby skromność nadal wyróżniała ewangelickie miejsca zadumy nad przemijaniem. Nie zamieniajmy grobów naszych bliskich w giełdę roślinności czy stoisko targowe najnowszych wzorów coraz bardziej[...]

a1

W miejscowości Przekopka k. Ełku 1 października br. pochowano szczątki blisko 200 osób ze zlikwidowanego cmentarza ewangelickiego w Cierniach. Powodem likwidacji była budowa drogi ekspresowej nr 16. Pochówek po ekshumacji poprowadził ks. Marcin Pysz, proboszcz parafii ewangelickiej w Piszu. W modlitwie udział wzięli: kierownik delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ełku, dyrektor olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, przedstawiciel Gminy Ełk, archeolodzy prowadzący prace badawcze oraz ekshumację cmentarza w Cierniach oraz przedstawiciele firmy budowlanej. Ks. Marcin Pysz wyraził swój smutek z powodu konieczności przeniesienia cmentarza oraz zakłócenia spoczynku ewangelikom z Cierni, ale również podziękował za godne i profesjonalne przeprowadzenie prac i uszanowanie godności zmarłych. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– Nagroda Kościoła dla Fundacji Anna W dniu 10 września 2021 roku Kościół Ewangelicko-Augsburskiej po raz piąty wręczył Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny. Uroczystości odbyły się w Warszawie w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej. Spotkanie zgromadziło, prócz nagrodzonych, także przedstawicieli organizacji i osoby działające na rzecz ochrony cmentarzy, zrzeszone w Inicjatywie „(Nie)zapomniane cmentarze”. Kontynuuje ona prace grupy roboczej, która powstała w 2018 roku przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W jej skład wchodzą osoby reprezentujące niektóre Kościoły i związki wyznaniowe, organizacje zajmujące się dziedzictwem różnych wyznań i narodowości, pracownicy naukowi, konserwatorzy i opiekunowie zabytków, społecznicy, nauczyciele i studenci. Inicjatywa podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i[...]

miniatura

W Sierakowie Słupskim poświęcono lapidarium znajdujące się w sąsiedztwie dawnego cmentarza ewangelickiego. Oficjalne otwarcie z udziałem władz samorządowych odbyło się 18 czerwca 2021 r. W uroczystości oprócz lokalnych władz, przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz byłych słupszczan udział wzięli proboszczowie: parafii rzymskokatolickiej w Kobylnicy ks. Marek Konkol oraz ewangelicko-augsburskiej w Słupsku , który dokonał aktu poświęcenia lapidarium. „Stawiacie kroki w miejscu, w którym historia spotyka się z teraźniejszością. Wybudowane tu lapidarium, pierwsze w gminie Kobylnica, jest wyrazem hołdu, jaki obecne pokolenia chcą oddać dawnym mieszkańcom tej wsi. Jest to więc miejsce wyjątkowe. Przedsięwzięcie inne niż wszystkie. O podwójnym znaczeniu. Przywracające pamięć o historii – niekiedy trudnej, ale o historii ziemi, na której[...]

miniatura

We wtorek 29 czerwca 2021 r. na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej odbyło się modlitewne spotkanie Żydów oraz chrześcijan. Spotkanie miało związek z dewastacją 67 żydowskich nagrobków, której dokonali młodociani sprawcy w sobotę 26 czerwca. W modlitwie uczestniczyli: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej bp Piotr Greger, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra oraz zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia. Biskup Adrian Korczago modlił się o pokój wykorzystując słowa Psalmu 4. Wyraził ponadto swój ból i dezaprobatę wobec aktu wandalizmu oraz zapewnił, że będzie podejmować wyraźne działania, aby w praktyczny sposób chrześcijanie i Żydzi mogli być ze sobą, obok siebie i dla siebie. zdjęcie: Robert[...]

miniatura

Kapituła Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny na swoim po-siedzeniu 20 kwietnia 2021 r. jednogłośnie zdecydowała, że laureatem nagrody w 2021 r. została Fundacja Anna w Gostkowie. Kapituła przyznając nagrodę doceniła działalność fundacji, która powstała w 2016 r. w celu ratowania cmentarza ewangelickiego. Gostków to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice. Członkowie kapituły podkreślili, że w Polsce działa wiele organizacji i osób, które zajmują się ochroną starych cmentarzy ewangelickich, którym należy również podziękować za opiekę nad tymi szczególnymi miejscami. Nagroda zostanie wręczona w Warszawie 10 września podczas konferencji, na którą prócz przedstawicieli fundacji, zostaną też zaproszone organizacje i osoby działające na rzecz ochrony cmentarzy, zrzeszone w[...]

miniatura

  Resztki powalonych drzew, wykarczowane korzenie, porozbijane, leżące w nieładzie kamienne obramowania nagrobków. Tak na początku kwietnia wyglądał dawny cmentarz ewangelicki w Nowej Wsi Ełckiej na Mazurach. Dewastacji dokonano na polecenie proboszcza parafii rzymskokatolickiej, do której teren cmentarza należy. Wieloma mazurskimi cmentarzami nie ma się kto opiekować, bo nie ma już na miejscu dawnych mieszkańców, którzy uciekli przed armią radziecką, zostali wypędzeni lub później wyjechali. Cmentarze ewangelickie po 1945 roku przeszły na skarb państwa jako mienie poniemieckie. Większość z nich obecnie jest własnością samorządów, część parafii rzymskokatolickich lub jest przez nie użytkowana. Założony w XIX wieku cmentarz w liczącej dziś 1700 mieszkańców Nowej Wsi Ełckiej stanowił tylko część parafialnego terenu cmentarnego. Na[...]

miniatura

– pamiętajmy o nieużytkowanych cmentarzach   „Największe skupienie naszych współwyznawców jest w Łączce” – można przeczytać w protokole wizytacyjnym generalnego superintendenta ks. Juliusza Burschego, który przebywał w Węgrowie 2 i 3 kwietnia 1927 roku. Ewangelicka Łączka miała wtedy kilkudziesięcioletnią historię. Stan liczebny parafii węgrowskiej nie przekraczał po wojnie światowej dwóch tysięcy „dusz”, rozproszonych w pięciu powiatach. Było to znacznie mniej niż wykazywał protokół wizytacyjny z 1911 roku. Przed I wojną światową istniało 480 tzw. numerów, od których płaciło się parafialną składkę, wobec 328 numerów w 1927 roku. Łączka leży w gminie Żeliszew na skraju powiatu siedleckiego. Do najbliższej stacji kolei warszawsko-terespolskiej, istniejącej od 1866 roku, jest 6 km. Dziś do Łączki dojeżdża[...]

miniatura

– czyli o sensie życia i umierania Z czasów mojego wczesnego dzieciństwa jak przez mgłę pamiętam odwiedzanie grobów bliskich w dniu 1 listopada. Ewangelickie cmentarze były wtedy niemal zupełnie ciemne, skromnie przyozdobione donicami marcinków – drobnych astrów hodowanych przez całe lato. Dziecięce oczy z zachwytem zerkały na mijane po drodze nekropolie braci katolików, rozświetlone tysiącami świeczek i zniczy. „Żebyście mi żodnych świyczek nie polili jak umrym!” – grzmiała babcia, gdy tradycja zapalania zniczy zaczęła pojawiać się i na naszych cmentarzach. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że nie tylko zwyczaj zapalania światła na grobach przeniknął do tradycji polskich luteran, ale samo wspominanie zmarłych w tym dniu. Od początku XIX w. ewangelicy wspominali swoich bliskich i rozmyślali o sprawach życia i śmierci w ostatnią[...]