miniatura

W Warszawie 24 maja 2023 roku odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna na temat 50 lat Konkordii leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania. W jej trakcie omówiono znaczenie tego dokumentu ekumenicznego, a także dorobek wyrosłej na jego gruncie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Konkordia leuenberska została uchwalona 16 marca 1973 r. w Leuenbergu koło Bazylei przez przedstawicieli europejskich Kościołów luterańskich, reformowanych, ewangelicko-unijnych oraz dwóch Kościołów przedreformacyjnych – waldensów i braci czeskich. Dokument ustanawia wspólnotę Stołu Pańskiego i ambony pomiędzy sygnatariuszami. Kościoły, które podpisały porozumienie, utworzyły Leuenberską Wspólnotę Kościołów, od 2003 r. zwaną Wspólnotą Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE). W 1997 r. na mocy odrębnego dokumentu do Wspólnoty przystąpiły[...]

miniatura

Mikhaił Shavelski (2001–2022) Dnia 11 października 2022 r. w wieku 21 lat zmarł w wyniku odniesionych ran Mikhaił Shavelski, pochodzący z Białorusi student teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Urodził się 22 stycznia 2001 r. w Grodnie (Białoruś) i był członkiem tamtejszej parafii. Angażował się w pomoc ks. Vladimirowi Tatarnikovowi, proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grodnie. Przed przyjazdem do Polski przez trzy lata studiował psychologię na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały. Został wykreślony z listy studentów z powodu poglądów politycznych, miał być wcielony do białoruskiego wojska, dlatego zdecydował się studiować w Polsce. Otrzymał stypendium Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii oraz Związku im. Marcina Lutra (Martin-Luther-Bund) i w styczniu 2021 r.[...]

miniatura

W ramach cyklu Wieczory z pasją, prowadzonego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, odbyło się spotkanie z osobami zaangażowanymi w projekt Polskiej Rady Ekumenicznej Gościnny Kościół. Opowiadały one o sytuacji migrantów i uchodźców, a także o tym, jak im mądrze pomagać. Spotkanie pt. Gość w dom – Bóg w dom? odbyło się 26 listopada 2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19 zostało zorganizowane online. O pomocy migrantom i uchodźcom mówili: Joanna Dudek-Ławecka, ks. Grzegorz Giemza i Essayas Techane. Dyskusję prowadziły wykładowczynie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: Elżbieta Byrtek i Joanna Kluczyńska. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.  „Jesteśmy przekonani, że Kościół powinien być gościnny dla każdego, kto chce w nim być. Gościnność jest przypisana chrześcijaństwu” – wyjaśniał[...]

miniatura

– zmarł prof. Janusz Maciuszko W dniu 11 września 2020 r. w wieku 63 lat zmarł nagle prof. Janusz Tadeusz Maciuszko. Był teologiem, religioznawcą, jednym z najlepszych historyków Kościoła chrześcijańskiego w Polsce. Był nauczycielem akademickim na wydziale teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, a także w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (EWST) we Wrocławiu. Janusz Maciuszko urodził się 12 marca 1957 r. w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia teologiczne w ChAT, a w 1982 r. historię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się i habilitował w ChAT. W 2003 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W swojej macierzystej uczelni pełnił wiele ważnych funkcji. Kierował katedrą teologii historycznej i katedrą nauk o religii. Był dziekanem wydziału teologicznego, a także prorektorem ChAT. Do[...]

miniatura

  Wybory rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) pierwotnie miały się odbyć 26 marca 2020 r., ale z powodu pandemii COVID-19 musiały zostać przesunięte. Kolegium elektorów uczelni zebrało się 7 maja. Na rektora został wybrany abp prof. Jerzy Pańkowski z Kościoła Prawosławnego. Wcześniej uzyskał on poparcie Senatu i Rady Akademii oraz prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca. Urząd rektora będzie pełnił w latach 2020–2024. Stanowisko obejmie 1 września 2020 r. Zastąpi luterańskiego teologa ks. prof. Bogusława Milerskiego, prof. ChAT z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który był rektorem przez ostatnie dwie kadencje 2012-2016 i 2016-2020. Abp prof. Jerzy Pańkowski urodził się w 1974 r. Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Narodowego im.[...]