miniatura

Justus Jonas 5.06.1493-9.10.1555 Teolog, humanista i reformator urodził się 530 lat temu w Nordhausen. Od 1506 r. studiował na uniwersytecie w Erfurcie. W latach 1511-1515 kontynuował studia prawnicze w Wittenberdze. Krąg humanistów, do którego należał, miał bliskie kontakty z Erazmem z Rotterdamu. Fryderyk Mądry zlecił mu w 1519 r. wizytę u Rotterdamczyka, by doprowadzić do jego sojuszu z Lutrem. Misja ta nie powiodła się, jednak Erazm skłonił Jonasa do zajęcia się teologią. Do jej Lutrowej wersji przekonał go Johann Lang. Towarzyszył Lutrowi na sejmie w Wormacji w 1521 r. W tym samym roku objął probostwo w Wittenberdze, został też doktorem teologii. W latach 1523-1533 pełnił funkcję dziekana wydziału teologicznego wittenberskiego uniwersytetu. W 1528 r. brał udział w wizytacjach kościelnych w Saksonii, a później współpracował przy[...]