miniatura

W parafii luterańskiej w Bydgoszczy 30 października 2022 r. świętowano 125 lat kościoła Zbawiciela. Był to czas wspólnej modlitwy pełnej wdzięczności za społeczność, którą tworzą tamtejsi parafianie i sympatycy. Nabożeństwo tak wspominają jego uczestnicy. „Szybkie obliczenia w pamięci pozwalają stwierdzić, że nasz kościół jest niemym świadkiem wydarzeń rozgrywających się na przestrzeni aż trzech wieków! Z tej okazji, wraz z licznie zgromadzonymi parafianami i sympatykami parafii, uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie pod przewodnictwem proboszcza ks. Marka Loskota. Liturgię swoim śpiewem wzbogaciły dzieci, a także nasz muzyczny zespół, czyli Bydgoski Chór Ewangelicki Pro Domini” – napisał Jakub Kwintal, dyrygent chóru. Podczas zajęć szkółki niedzielnej zatytułowanej Jak widzę nasz kościół dzieci tworzyły prace[...]