miniatura

– zjazd BPGA w Hołdunowie Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się 30 maja 2024 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie. W Święto BPGA delegaci wybrali nowy zarząd. Na pięcioletnią kadencję wybrano ks. radcę Henryka Reske – jako prezesa. Drugim kandydatem na tę funkcję był bp Paweł Hause. Członkami zarządu zostali także: ks. Wojciech Pracki, ks. Oskar Wild oraz Piotr Fusik. W zjeździe uczestniczyli: biskup Kościoła Jerzy Samiec, prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, przedstawiciele konsystorza, różnych diecezji i parafii. Obrady prowadził bp Marcin Makula, ustępujący prezes BPGA, który poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności organizacji w minionym okresie. Ogłoszono także wyniki dorocznej zbiórki funduszy prowadzonej od Wielkanocy do Zielonych Świąt we wszystkich parafiach. Kwota[...]

miniatura

„Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi! (...) Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami! Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a ciebie nazwą »Poszukiwaną«, a nie miastem porzuconym”. Iz 62,6-7.10-12 Nadzieja odbudowy Jeruzalem towarzyszy prorokowi Izajaszowi. Cudowna odbudowa świętego miasta jest zakorzeniona w obietnicy i przymierzu Boga z ludem wybranym. Nowe założenia są oparte[...]

miniatura

„Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego”. Ef 4,1-7 Apostoł Paweł zachęca do zachowania jedności. Kwestie jedności powinny szczególnie charakteryzować Kościół Jezusa Chrystusa – nie powinno w nim być miejsca na bezsensowne rozłamy czy zwalczanie siebie nawzajem ze względu na piastowane stanowisko czy rolę społeczną. Kościół powinien być miejscem[...]