miniatura

– rozmowa z bp. Germánem Loayzą z Boliwijskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Proszę opowiedzieć o swoim dzieciństwie oraz religijnym i duchowym wychowaniu. Moi rodzice i dziadkowie są luteranami i należeli do pierwszej luterańskiej parafii w Boliwii, założonej w 1938 roku. Chociaż jako dziecko towarzyszyłem moim rodzicom, ciotkom i wujkom, gdy głosili Ewangelię i usługiwali w różnych miejscach, nigdy nie przyszło mi do głowy, aby zostać księdzem. Jednak nim zostałem, dlatego mówię „kiedy Bóg wzywa, to wzywa”. Moja babcia stale mi mówiła: „Modlę się za ciebie, aby pewnego dnia Bóg cię wezwał i użył”. Wówczas grzecznie jej odpowiadałem: „Dziękuję”, ale to, co mówiła wchodziło mi jednym uchem, a wychodziło drugim. Ilekroć ją odwiedzałam, powtarzała to samo zdanie: „Germàn, modlę się za ciebie, aby pewnego dnia[...]