miniatura

– czyli czego chcemy doświadczyć w Białymstoku Sprawozdania i plany. Mniej więcej między tymi dwoma słowami oscyluje nasza styczniowa aktywność. Podsumowujemy to, co się udało – lub nie – zrealizować w minionym roku i na tej podstawie formułujemy cele, do jakich chcemy zmierzać. Dzieje się tak w życiu prywatnym, gdzie często mnożymy „noworoczne postanowienia”, w życiu zawodowym, a także kościelnym. Przełom stycznia i lutego to okres, gdy w naszych parafiach odbywają się zgromadzenia parafialne. Wydarzenia, które powinny być, przynajmniej w założeniu, ukoronowaniem odpowiedzialności za nasze parafie. Przed takim zgromadzeniem stoimy i my w parafii w Białymstoku. Na pewno będzie ono zawierało wiele stałych elementów, a sporządzony protokół będzie można wzorować na sprawdzonym w poprzednich latach szablonie. Pod jednym jednak[...]

miniatura

W dniu 25 czerwca 2020 roku, w 490. rocznicę ogłoszenia Wyznania augsburskiego w Białymstoku przypomniano o ewangelickiej społeczności miasta. Tego dnia zwierzchnik diecezji mazurskiej bp Paweł Hause poświęcił Słowem Bożym i modlitwą skwer upamiętniający najstarszą ewangelicką nekropolię nad Białą. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek senatu Tomasz Grodzki oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Marszałek Senatu w swoim wystąpieniu przypomniał, że w przeszłości „władze komunistyczne zapomniały o ewangelickim cmentarzu w Białymstoku i zbrukały go – wybrukowaniem placu, gdzie mieścił się cmentarz”. Podziękował także osobom, które w tamtym czasie pełniły rolę kustoszów tego miejsca, a także władzom miasta i wszystkim zaangażowanym w przywracanie Rynkowi Siennemu należnego szacunku i czci dla prochów tych, którzy w[...]