miniatura

Wreszcie zostały zauważone w naszej przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnościami. W budownictwie znosimy bariery architektoniczne, co pozwala osobom niepełnosprawnym pokonywać wzniesienia czy progi. Dla osób niesłyszących oraz niewidomych uruchamiane są odpowiednie sygnały świetlne lub dźwiękowe. Stało się oczywiste, że wśród nas żyją i funkcjonują ludzie z ograniczeniami fizycznymi czy intelektualnymi i należy im w życiu towarzyszyć i pomagać. Wydaje się jednak, że w przestrzeni publicznej pojawiała się nowa forma dyskryminacji i wykluczenia. I nie mam tutaj na myśli aspektów związanych z fizycznością tych osób, czy seksualnością i poczuciem indywidualnej wartości płciowej. Trzeba zauważyć, że akurat w tej sferze ostatnio sporo się zmienia na korzyść. Myślę tu o wykluczeniu teleinformatycznym. Ci, którzy mnie znają, wiedzą,[...]