miniatura

W Starym Testamencie czytamy: „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13) – co znaczy, że Jezus patrzy na człowieka i przyjmuje go z całym bagażem doświadczeń. W tym cyklu, złożonym z wierszy i komentujących je tekstów, przyglądamy się spotkaniom biblijnych postaci z Bogiem i szukamy w nich odniesienia do nas samych. Barabasz  (na motywach Ewangelii Jana) żeby tak chociaż być jak ten zbójca za którego ktoś umarł nie wiedzieć dlaczegoa ja jestem prorokiem z pustyni daleko poza siebie wskazującym palcemjestem rybakiem od pierwszego wejrzenia do głębi poznanym jestem tym który co otrzymał to podaje dalejczłowiekiem dostrzeżonym w cieniu jestem wodą zamienioną w wino obfitym weselemjestem ofiarą wypędzoną ze świątyni by mną nie kupczonojestem uczonym co nie wie że nie wiekobietą z Samarii miasta pomieszanych pojęć jestem człowiekiem[...]