miniatura

Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński 14.07.1783-7.02.1846 Historyk prawa, edytor, leksykograf, urodził się 240 lat temu w Lublinie w rodzinie kupieckiej. Był bratem Jerzego Samuela, znanego bibliotekarza i językoznawcy. Początkowo uczył się Lublinie, gimnazjum ukończył we Wrocławiu. Później studiował prawo na uniwersytecie w Halle, które ukończył w 1806 r. Od roku 1807 piastował funkcję asesora przy warszawskim sądzie apelacyjnym. Rok później został mianowany pisarzem aktowym, czyli notariuszem przy sądzie apelacyjnym, a w roku 1809 otrzymał stanowisko pisarza aktowego Księstwa Warszawskiego. Od 1808 r. kierował Szkołą Prawa i Administracji, w której także wykładał prawo rzymskie. Był członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W 1814 r. uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Królewcu. Był jednym z organizatorów[...]