miniatura

  Po raz kolejny została nam przedstawiona historia męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mogliśmy stanąć na jerozolimskiej ulicy, czuwać w Getsemane, bać się tłumu na dziedzińcu pałacu Piłata, zapłakać na Golgocie i w końcu cieszyć w ogrodzie zmartwychwstania. Czy daliśmy się porwać tej Ewangelii? Preludium „Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. (…) Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. (…) Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca. I zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami” (zob. 2 Mż 12,1-8). Dwór w Weimarze Przed niespełna trzydziestoletnim[...]

miniatura

Ich habe genug, czyli Mam dość, tak zatytułował Jan Sebastian Bach kantatę na święto Ofiarowania Jezusa w świątyni. To święto, przypadające 2 lutego, jest ewangelikom mało znane, ponieważ jest również świętem Oczyszczenia Marii Panny i bywa zaliczane do tzw. świąt maryjnych. Jednak jest to święto związane z narodzeniem Pana Jezusa. Szkoda, że tylko w niektórych parafiach tego dnia odprawiane są nabożeństwa przypominające pierwsze przybycie Jezusa do domu Ojca i piękne błogosławieństwo Symeona. Tekst biblijny przedstawiający wydarzenia związane z przyniesieniem Dzieciątka do świątyni w Jerozolimie po 40 dniach od urodzenia znajdujemy w Ewangelii Łukasza 2,22-38. Ponieważ Maria z Józefem byli pobożnymi Żydami, wypełniali przepisy zakonu związane z przyjściem dziecka na świat. Ósmego dnia syn został obrzezany i nadano mu imię. Święto[...]