miniatura

– rozmowa z Kariną Arntzen, wiceprezydentką Kościoła Ewangelickiego    nad La Platą (IERP) Na czym polega rola wiceprezydentki we władzach Kościoła Ewangelickiego nad La Platą? Dzięki łasce Bożej to właśnie wiceprezydent wraz z prezydium władz Kościoła, sekretarzem generalnym i parafiami sprawują misję i kierują działaniami Kościoła. Specyficzna funkcja wiceprezydenta polega na kierowaniu i nadzorowaniu wszystkiego, co dotyczy administracyjnego funkcjonowania Kościoła oraz na informowaniu o tym, co zostało postanowione na posiedzeniach prezydium. Wiceprezydent zwołuje również i koordynuje posiedzenia prezydium. Jednym z trudniejszych zadań prezydium było towarzyszenie naszym parafiom w trzech krajach – Urugwaju, Paragwaju i Argentynie we wprowadzaniu różnych przepisów i ograniczeń związanych z  pandemią COVID-19. Musieliśmy[...]