miniatura

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. Archiwum Akt Nowych zorganizowało w Warszawie konferencję naukową na temat archiwów Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce od 1918 r. do dnia dzisiejszego. Jej celem było zapoznanie się z zasobami archiwów różnych wspólnot religijnych i możliwości dostępu do nich. Organizatorzy zwracali uwagę, że konferencja po raz pierwszy objęła tak szerokie spektrum wyznaniowe. Pierwszy dzień obrad poświęcony był głównie archiwom Kościoła Rzymskokatolickiego i zgromadzeń zakonnych, a także archiwom Kurii Metropolitarnej w Warszawie Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Drugiego dnia, w pierwszej części obrad referaty dotyczyły archiwów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, a także archiwów Kościoła Greckokatolickiego w Polsce i Zakonu Bazylianów[...]