miniatura

Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego dk. Ewa Below oraz Wydawnictwo Augustana wspólnie zapraszają wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w akcji NIESPODZIANKA  ŚWIĄTECZNA  DLA SENIORA. Nasi seniorzy – mieszkający w ewangelickich domach opieki – czekają na pozytywny gest i zapewnienie, że pamiętamy o nich. Potrzebujemy 650 zająców wielkanocnych z życzeniami, które rozdzielimy pomiędzy ewangelickie domy opieki. Propozycje wykonania zająców można znaleźć na view.genial.ly/63de4142e8fdb000178a44f6 Zdjęcia zrobionych ozdób i informacje o akcji można przesyłać na adres: zwiastun@augustana.pl. Wysłanie zdjęcia wiąże się z wyrażaniem zgody na jego publikację w „Zwiastunie Ewangelickim”. Zajączki należy wysłać bezpośrednio do jednego z domów opieki lub przekazać katechecie na lekcjach religii.  Adresy domów[...]