miniatura

– wkrótce XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL Przed XIII Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej odbyły się spotkania w regionach, podczas których przygotowano przesłania, dyskutowano o temacie zgromadzenia oraz zapoznano delegatki i delegatów z procedurami obrad. Gdy uczniowie żyją w strachu Drugie, po regionach europejskich, spotkanie przygotowawcze dla Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Ameryki Północnej odbyło się w dniach 17-21 kwietnia 2023 r. w Bogocie stolicy Kolumbii. Poprzedziły je spotkania przygotowawcze dla kobiet i młodzieży w dniach od 15 do 16 kwietnia br. Delegatów gościł Ewangelicko-Luterański Kościół Kolumbii. Jego zwierzchnik ks. Atahualpa Hernandez, nawiązując do historii o niewiernym Tomaszu przyrównał sytuację uczniów, pełnych strachu i niepewności, do realiów panujących w Kościołach Ameryki Łacińskiej.[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Lilaną Kasper, dyrektorką wykonawczą Wspólnoty Luterańskiej w Afryce Południowej (LUCSA) Jak praca kapelanki policji przygotowała Księdza do stanowiska dyrektorki wykonawczej LUCSA? Po 1994 roku (gdy w RPA w wyborach zwyciężył Afrykański Kongres Narodowy – przyp. red.) rząd zmienił retorykę i zamiast o oddziałach policji zaczął mówić o służbie policyjnej. Byłam wówczas wykładowczynią w Luterańskim Instytucie Teologicznym w Pietermaritzburgu, ale Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej, ze względu na pewne wyzwania, zdecydował się zamknąć ten instytut. W tym czasie Służba Policji Południowej Afryki (SAPS) ogłaszała wakaty dla pełnoetatowych kapelanów. Zgłosiłam się i zostałam przyjęta. Stanowisko to okazało się jednym z moich najważniejszych doświadczeń duszpasterskich. Byłam odpowiedzialna za[...]