miniatura

W lutym spędziłam dwa tygodnie w Afryce. Nigdy nie marzyłam o misjach. Owszem, podziwiałam tych, którzy odważnie jeździli w różne zakątki świata, by nieść Bożą miłość i realną pomoc najbardziej potrzebującym. Jednak nigdy nie przyszło mi na myśl, że mogłoby to stać się moim udziałem. Wszystko zaczęło się zmieniać kilka miesięcy temu, a właściwie wcześniej, choć wówczas nie byłam tego jeszcze świadoma. Gdy 2021 roku usłyszałam diagnozę o złośliwym raku, zawalił się mój świat. Ten i kolejny rok były bardzo trudne. Na początku 2022 roku, w trakcie intensywnego leczenia, zapisałam się do Szkoły Pasji i Wizji, prowadzonej online przez Agatę Strzyżewską. Zajęcia skupiały nas wokół Biblii, pomagały lepiej poznać Boga i tożsamość dziecka Bożego. To właśnie tam zrodził się pomysł wspólnego wyjazdu na misję. Boży[...]

miniatura

– wkrótce XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL Przed XIII Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej odbyły się spotkania w regionach, podczas których przygotowano przesłania, dyskutowano o temacie zgromadzenia oraz zapoznano delegatki i delegatów z procedurami obrad. Gdy uczniowie żyją w strachu Drugie, po regionach europejskich, spotkanie przygotowawcze dla Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Ameryki Północnej odbyło się w dniach 17-21 kwietnia 2023 r. w Bogocie stolicy Kolumbii. Poprzedziły je spotkania przygotowawcze dla kobiet i młodzieży w dniach od 15 do 16 kwietnia br. Delegatów gościł Ewangelicko-Luterański Kościół Kolumbii. Jego zwierzchnik ks. Atahualpa Hernandez, nawiązując do historii o niewiernym Tomaszu przyrównał sytuację uczniów, pełnych strachu i niepewności, do realiów panujących w Kościołach Ameryki Łacińskiej.[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Lilaną Kasper, dyrektorką wykonawczą Wspólnoty Luterańskiej w Afryce Południowej (LUCSA) Jak praca kapelanki policji przygotowała Księdza do stanowiska dyrektorki wykonawczej LUCSA? Po 1994 roku (gdy w RPA w wyborach zwyciężył Afrykański Kongres Narodowy – przyp. red.) rząd zmienił retorykę i zamiast o oddziałach policji zaczął mówić o służbie policyjnej. Byłam wówczas wykładowczynią w Luterańskim Instytucie Teologicznym w Pietermaritzburgu, ale Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej, ze względu na pewne wyzwania, zdecydował się zamknąć ten instytut. W tym czasie Służba Policji Południowej Afryki (SAPS) ogłaszała wakaty dla pełnoetatowych kapelanów. Zgłosiłam się i zostałam przyjęta. Stanowisko to okazało się jednym z moich najważniejszych doświadczeń duszpasterskich. Byłam odpowiedzialna za[...]