miniatura

Zimbabwe – kraj w południowo-wschodniej Afryce. Graniczy z Zambią, Botswaną, Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki. Chrześcijanie są w nim większością. W swej historii nie ustrzegł się jednak politycznych konfliktów i bratobójczych walk. Mimo traumy i zranień, jego mieszkańcy dążą do pojednania. Stamtąd pochodzą kobiety, które przygotowały materiały Światowego Dnia Modlitwy (ŚDM) w 2020 roku. Nazwa Zimbabwe w języku shona, używanym przez 70% społeczeństwa, oznacza „dom z kamieni”. Nazwa ta pojawiała się częściej w mediach we wrześniu zeszłego roku, kiedy to zmarł Robert Mugabe – były prezydent Zimbabwe, który rządził krajem przez 30 lat. W Zimbabwe wskaźnik alfabetyzacji wynosi 91% i jest to jeden z najwyższych w Afryce. W latach 80. XX wieku powstało wiele szkół podstawowych i średnich, szkół technicznych, centrów[...]

miniatura

Burkina Faso to stosunkowo niewielki i raczej mało znany kraj afrykański. Niektórzy mogą lepiej kojarzyć jego poprzednią nazwę – Górna Wolta. Tereny zajmowane dziś przez to państwo do roku 1960 należały do Francji. Od 70 lat trwa powolna droga Burkiny Faso od ubóstwa ku rozwojowi. Do niedawna panował tam religijny spokój, ostatnio sytuacja chrześcijan w tym kraju zaczęła zmieniać się na gorsze. Według ONZ kraj ten wciąż należy do grupy 48 najsłabiej rozwiniętych państw świata. PKB, czyli produkt krajowy brutto, wynosi tam na osobę zaledwie 664 dolary, podczas gdy w Polsce 15629 dolarów. Co roku kilkaset tysięcy z 19 milionów mieszkańców Burkiny Faso emigruje w poszukiwaniu lepszych warunków życia do sąsiednich, lepiej rozwiniętych krajów, takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej czy Ghana, a także do Francji. O niskim poziomie życia świadczy[...]

miniatura

Gdy był to powszedni dzień, w ewangelickich parafiach najczęściej odbywały się wieczory kolęd. Od kilku lat Święto Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, jest dniem wolnym od pracy, a w parafiach tworzą się nowe lub modyfikowane są stare sposoby świętowania tego dnia. Okazywanie radości z objawienia światu boskości Jezusa przybiera najczęściej muzyczne formy. Słowo kolęda pochodzi od łacińskiego słowa calenda oznaczającego pierwszy dzień każdego miesiąca. Kalendy styczniowe były ważne dla Rzymian i łączyły się z wymienianiem darów i składaniem życzeń. Z nastaniem chrześcijaństwa zwyczaje te połączyły się z bożonarodzeniowymi misteriami i śpiewaniem łacińskich hymnów opiewających narodzenie Chrystusa. Na język polski tłumaczono je, także za pośrednictwem języka czeskiego, już w XV wieku. Reformacja wywarła duży wpływ na[...]

miniatura

Gdy w Europie panowali despotyczni często królowie, a mocarstwa nie pytały swoich obywateli, jak chcieliby pokierować losem swojego kraju, za oceanem rodziło się nowe państwo. Ważną rolę w tworzeniu nowego społeczeństwa odegrał protestantyzm. Niektóre grupy i wspólnoty, wzorujące się na relacjach społecznych pierwszych chrześcijan, przetrwały do dziś. Gdy pierwsi koloniści przybywali do Nowego Świata, nie czekały na nich miasta, domy ani zgromadzone w spichlerzach zbiory. Musieli dopiero wszystko zbudować. Budowanie demokracji Od samego początku głównym zadaniem przybyszów na amerykański kontynent było budowanie wspólnot. Jednak, co na pierwszy rzut oka wydaje się paradoksem, wraz ze wspólnotą zdobywcy Nowego Świata musieli pielęgnować niezależność, do­ceniać jednostkę podejmującą nowe wyzwania. Rozpoczynali budowanie[...]

miniatura

  Mija ogłoszony przez Synod Kościoła w roku 2019 Rok troski o stworzenie. Nasza, ludzka, nieumiarkowana ingerencja w naturę spowodowała w niej nieodwracalne zmiany. Czy jako chrześcijanie czujemy się odpowiedzialni za Boże stworzenie? Co robimy, także w naszych parafiach, aby zminimalizować negatywne skutki nieekologicznej działalności? Wiele parafii i innych jednostek kościelnych postawiło na edukację, wyjaśnianie, dlaczego właściwie chrześcijanie powinni dbać o Boże stworzenie i jak robić to we współczesnym świecie. Eko-teologia nie tylko w Koninie Tematykę roku poruszano podczas synodów diecezjalnych i konferencji duchownych. Dla przykładu, w diecezji katowickiej z wyprzedzeniem – jesienią ubiegłego roku. Natomiast wiosną w diecezji pomorsko-wielkopolskiej głos zabrał ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, który mówiąc o ekologicznej duchowości[...]