miniatura

Z dniem 31 grudnia 2019 r. ks. Piotr Mendroch przeszedł na emeryturę po 41-letniej służbie na niwie Kościoła z tego 31-letniej w mrągowskiej parafii. Uroczyste nabożeństwo w dniu 29 grudnia 2019 r. w kościele w Mrągowie zgromadziło księży ewangelickich, przedstawicieli innych Kościołów, władze miasta i powiatu oraz licznych wiernych. Ks. Piotr Mendroch został ordynowany 10.12.1978 roku. W latach 1979-1984 był wikariuszem w Starym Bielsku (Bielsko-Biała). W latach 1984-1988 administrował parafią w Rybniku i Czerwionce. Od 1988 roku był proboszczem w Mrągowie. Z jego inicjatywy zbudowany został Dom Socjalny „Koinonia”. Od 1998 roku parafia gościła co roku uczestników Tygodni Ewangelizacyjnych, które cieszyły się zainteresowaniem parafian, słuchaczy z różnych zakątków kraju oraz mieszkańców Mrągowa. Ks. Piotr Mendroch był doceniany za[...]

miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (TMJCh) odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach. W wielu miejscowościach w Polsce nabożeństwa i spotkania ekumeniczne odbywały się także po 25 stycznia. Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX wieku. Modlitewny Tydzień w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX wieku rozpropagował o. Paul Couturier. Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach TMJCh jest gościnna[...]

miniatura

Luteranie z Kostaryki pomagają innym Kościół Luterański w Kostaryce (Lutheran Costa Rican Church; ILCO) otrzymał wyróżnienie za pracę na rzecz uchodźców i migrantów przyznawane przez Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR), który jest urzędem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kostaryka jest krajem, który przyjmuje wiele osób starających się o azyl z Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów. W cią­gu ostatnich pięciu lat liczba uchodźców wzrosła. Kościół luterański od ponad 15 lat wspiera migrantów, których większość pochodziła dotąd z Nikaragui i migrowała z przyczyn ekonomicznych. „W ciągu ostatnich dwóch lat migracja często jest spowodowana sytuacją polityczną w innych krajach. Mimo że nadal jest to głównie Nikaragua, są też osoby z Kuby, Wenezueli, Kolumbii i Haiti” – powiedział ks. Gilberto[...]

miniatura

Stan ekumenizmu zależy od ludzi – spotkanie PRE Ekumeniczne Spotkania Noworoczne przygotowane przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) odbyło się 15 stycznia 2020 r. w warszawskim Centrum Luterańskim. „Czasami wydaje mi się, że w niektórych miejscach entuzjazm ekumeniczny osłabł lub całkowicie zaniknął. Ale jednocześnie w innych pojawiły się inicjatywy, które świadczą wręcz o przeciwnej tendencji. Stan ekumenizmu zależy więc od ludzi” – powiedział w swym przemówieniu prezes PRE bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Duchowny mówił też o stanie ekumenizmu w Polsce. Zachęcał do dbania nie tylko o swoją społeczność i do rozmów z ludźmi inaczej postrzegającymi świat. „Gdy dzielimy się z innymi tym, co posiadamy, zyskujemy. Przede wszystkim Boże błogosławieństwo, ale także przyjaźń innych” – przekonywał. W imieniu[...]

miniatura

Po raz 24. odbyły się w Wiśle-Jaworniku wczasy świąteczno-noworoczne zorganizowane przez parafię przy wsparciu Diakonii Polskiej. W dniach od 22 grudnia 2019 do 2 stycznia 2020 r. uczestniczyły w nich 43 osoby z różnych diecezji: warszawskiej, pomorsko-wielkopolskiej, wrocławskiej, katowickiej i cieszyńskiej. Prawie połowa, bo 21 osób, skorzystało z tej formy wypoczynku po raz pierwszy. Każdy dzień wypełniony był po brzegi: prelekcjami, projekcjami filmów, spotkaniami z bp. Adrianem Korczago, ks. Emilem Gajdaczem, ks. Bogdanem Wawrzeczką i ks. Markiem Londzinem, a także z pensjonariuszami Domu Opieki z Dzięgielowa, którzy przedstawili widowisko związane z adwentem. W dniu 26 grudnia odwiedzili wczasowiczów kolędnicy – zespół śpiewaczy Wańcy – prezentując beskidzkie kolędy z interesującym komentarzem prowadzącego. Jak co roku wspólnie uczestniczono[...]

miniatura

Po raz trzeci we Wrocławiu gościli uczestnicy Europejskiego Spotkania Młodych w dniach od 28 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 r. Organizowane są one przez ekumeniczną i międzynarodową Wspólnotę z Taizé, założoną w 1940 roku przez brata Rogera Schütza. Do Taizé we Francji przybywają młodzi ludzie z całej Europy na tygodniowe wizyty, a co roku na przełomie grudnia i stycznia wspólnota organizuje kilkudniowe spotkanie dla większej liczby uczestników. Hasło wrocławskiego spotkania, na które przybyło ponad 15 tysięcy głównie młodych ludzi z 60 krajów, brzmia­ło Zawsze w drodze, nigdy niewy­ko­rzenieni. Uczestnicy brali udział w mo­­dlitwach, warsztatach i dyskusjach. W ewangelickim kościele Opatrzności Bożej odbyły się modlitwy południowe 30 i 31 grudnia. Modlitwy w duchu Taizé cechują się minimalizmem liturgicznym i wspólnym śpiewem pieśni w[...]

miniatura

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12 stycznia 2020 r. zagrała „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. W akcję, jak w latach poprzednich, zaangażowały się parafie i duchowni z Kościoła ewangelickiego. Po raz trzeci ks. Wojciech Płoszek z Ostródy zaproponował wspólne zwie­dzanie Mazur. W tym roku padł rekord – Dzień z księdzem został wylicytowany za 2350 zł. Kwota ta została jed­nak podwojona, ponieważ zwycięzca zeszłorocznej licytacji zaproponował kwotę 2350 zł za kolejny Dzień z księdzem z nową trasą. W ten sposób udało się zebrać 4700 zł. Ponownie zaangażował się także ks. Robert Augustyn z Katowic-Szopie­nic – Przejażdżka samochodem rajdowym z księdzem osiągnęła cenę 790 zł.  Parafia w Świdnicy wystawiła na aukcję weekendowy pobyt w hotelu Barokowy[...]

miniatura

Dnia 20 grudnia 2019 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina prze­kazał bp. Jerzemu Samcowi zaświadczenie o wybraniu go biskupem Kościoła na drugą kadencję. Dokonali tego członkowie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dniu 12 października 2019 roku. W związku z zapisami § 46 ust. 2 Re­gulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybór dotychczasowego biskupa Kościoła na zajmowane stanowisko powoduje, iż nie odbywa się ponowne wprowadzenie go w urzędowanie. Wręczenie tego dokumentu było ostatnim formalnym działaniem Synodu Kościoła w procedurze wyborczej, dzięki której bp Jerzy Samiec od dnia 6 stycznia 2020 roku rozpoczął swoją drugą, 10-letnią kadencję służby jako biskup Kościoła. Prezes ks. Adam Malina przekazał również bp Jerzemu Samcowi zaproszenie do wygłoszenia kazania w[...]

miniatura

Etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Bi­blijne­go „Sola Scriptura 2019/ 2020” odbył się 11 stycznia 2020 roku we wszystkich diecezjach: w Ustroniu, Jastrzębiu-Zdroju, Mrągowie, Bydgoszczy, Warszawie i Wał­brzychu. Wzięło w nim udział 304 uczniów ze szkół podstawowych i po­nadpodstawowych. Odpowia­dali na 25 pytań z Ewangelii Marka. „Na co była chora teściowa Piotra?”, „Która grupa uczonych uważała, że nie ma zmartwychwstania?”, „Czego nie wlewa się do starych bukłaków?”, „Czego nie mieli zabierać ze sobą apo­stołowie wysłani na misję?” – to jedynie kilka pytań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy. Wielu z nich przed samym rozpoczęciem tego etapu konkursu czytało notatki sporządzone w trakcie czytania Ewangelii Marka lub zaglądało do Biblii, żeby jeszcze sprawdzić ważne szczegóły, które mogły się pojawić[...]

miniatura

W kościele Jezusowym w Cieszynie 1 grudnia 2019 r. miała miejsce inauguracja w diecezji cieszyńskiej 20 edycji ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W trakcie nabożeństwa wystąpił chór dziecięco-młodzieżowy Hosanna pod dyrekcją Beaty Macury. Następnie dzieci zapaliły trzy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy. Pozdrowienia przekazali Wanda Falk i ks. Ignacy Czader długoletni dyrektor Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. Oboje zwrócili uwagę, że od 20 lat kupując świece wspieramy dzieci, które są w potrzebie. Finansujemy zdolne, ubogie dzieci w ich edukacji, leczeniu, wypoczynku, rehabilitacji, ale także dzieci w objętych wojną albo konfliktem miejscach na świecie, jak na przykład w Aleppo w Syrii. W pozdrowieniach nie zabrakło podziękowań dla darczyńców. Tę cześć nabożeństwa zakończył dziękczynną modlitwą ks. Marek Londzin.[...]