miniatura

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak wiele innych wydarzeń, zmieniła swój termin ze względu na pandemię. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Finał z głową, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W trakcie 29. finału 31 stycznia nie odbywały się wielkie koncerty na miejskich placach, a wiele akcji przeniosło się po prostu do Internetu. Mimo wszystko przed wieloma kościołami ewangelickimi stali wolontariusze z puszkami i w maseczkach. Księża zachęcali, aby wrzucić coś do puszek lub oddawali niedzielną ofiarę na rzecz WOŚP. Tak zrobiły m.in. parafie: w Opolu, Świdnicy, Giżycku, Pokoju, Wniebowstąpienia w Warszawie, Piszu, Wiśle-Jaworniku. Piła Już po raz czwarty odbyła się licytacja Dnia z księdzem. Wspólne zwiedzanie Mazur z ks.[...]

miniatura

Tłumaczenie na miarę XXI wieku Po prawie dwudziestu latach przygotowań 21 stycznia 2021 r. rozpoczęła się w Niemczech sprzedaż Basis Bibel (Biblii podstawowej). „Na początek dostarczono 25 tys. zamówionych egzemplarzy tego tłumaczenia w nowoczesnym języku” – powiedział szef działu sprzedaży Niemieckiego Towarzystwa Biblijnego, Folkert Roggenkamp na spotkaniu inauguracyjnym w Stuttgarcie. Zanim to wydanie Biblii trafiło na rynek, było testowane przez grupę kontrolną, która liczyła ponad tysiąc czytelników. Według Christopha Rösela, generalnego sekretarza Niemieckiego Towarzystwa Biblijnego, Basis Bibel jest tłumaczeniem na miarę XXI wieku i pierwszym przekładem w epoce cyfrowej. Zawiera krótsze zdania – z maksymalnie 16 słowami, jest tłumaczona językiem zrozumiałym i zgodnie z najnowszymi standardami naukowymi. Ponadto tekst został dostosowany[...]

miniatura

Open Doors, chrześcijańska organizacja wspierająca prześladowanych chrześcijan, opublikowała Światowy Indeks Prześladowań 2021. Niestety w ciągu minionego roku nasiliły się prześladowania i dyskryminacja. Jak podaje organizacja, ma to także związek z pandemią COVID-19, ponieważ w kilku krajach uznaje się chrześcijan za odpowiedzialnych za pandemię – m.in. nie dostają oni pomocy materialnej. W 50 krajach ujętych w indeksie żyje około 760 mln chrześcijan, a 309 mln z nich jest narażonych na dotkliwe prześladowania, które pojawiają się w życiu prywatnym, w rodzinie, społeczeństwie, państwie, Kościele. Te 5 obszarów oraz akty przemocy bierze pod uwagę Open Doors określając intensywność prześladowań. Dwanaście krajów zaznaczonych na mapie na czerwono należy do grupy tzw. ekstremalnych prześladowań. Rok 2021 jest dwudziestym rokiem z rzędu,[...]

miniatura

W ramach projektu Polskiej Rady Ekumenicznej EkoKościół odbyło się spotkanie online, podczas którego Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska opowiadała o programie Zielone parafie. Spotkanie odbyło się 14 stycznia 2021 r. Program Zielone parafie proponuje konkretne działania w parafiach, przekładające się na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza czy optymalizację gospodarowania wodą. „Chcemy, aby program działał w oparciu o wspólnotę, a nie tylko pojedynczych ludzi – tłumaczyła Magdalena Kadziak. – To może być niekończący się proces: oczko wodne, audyt energetyczny, panele słoneczne, stojaki na rowery, zwyczaj chodzenia, a nie jeżdżenia do kościoła”. Program Zielone parafie zakłada system nagród i certyfikacji po wykonaniu kolejnych działań. Można[...]

miniatura

W Rankingu liceów i techników Perspektywy 2021 jak co roku znalazły się szkoły prowadzone przez ewangelickie towarzystwa. Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (LOTE) jest najlepszym liceum w powiecie cieszyńskim. W województwie śląskim zajęło miejsce 7., a w rankingu ogólnokrajowym miejsce 73. W poprzednim rankingu w Polsce szkoła zajmowała 92. miejsce. Działające w Bielsku-Białej Liceum Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja zajęło 40. miejsce w województwie, a 361. w Polsce. W województwie małopolskim działa VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie, które zdobyło 6. miejsce w województwie i 78. w kraju.  „Zwiastun Ewangelicki”[...]

a1

Rada Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) ogłosiła w lutym 2021 r., że wybrała do prezydium ks. Marcina Brzóskę, proboszcza parafii ewangelickiej w Cieszynie. Wybory uzupełniające na wakujące trzecie miejsce stały się konieczne po rezygnacji Gottfrieda Lochera (Ewangelicki Kościół Szwajcarii) w połowie 2020 r. W radzie pozostali prof. dr Miriam Rose z Niemiec i dr. Johna Bradbury z Wielkiej Brytanii. Rada WKEE zatwierdziła wybór Johna Bradbury’ego na stanowisko przewodniczącego prezydium, które objął tymczasowo latem 2020 r. Wcześniej, podczas Zgromadzenia Ogólnego WKEE w 2018 r. ks. Marcin Brzóska został wybrany do Rady WKEE, w której w latach 2007-2012 pełnił funkcję zastępcy członka Rady. Jest zaangażowany między innymi w proces roboczy Konsekwencje przynależności do kościelnej wspólnoty.    Wspólnota Kościołów[...]

miniatura

– konsekracja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Marcina Makuli Sobota 30 stycznia 2020 r. była ważnym dniem dla Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (EDW). W kościele ewangelickim w Katowicach odbyła się konsekracja i wprowadzenie w urzędowanie nowego Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. Marcina Makuli. Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia duchownych. Następnie w ramach ceremoniału wojskowego do kościoła wmaszerowała kompania honorowa oraz poczet sztandarowy i orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy. W nabożeństwie wzięły udział władze i duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z biskupem Kościoła Jerzym Samcem na czele. Przybyli też goście z innych Kościołów, delegacje Wojska Polskiego, władz państwowych i samorządowych. Biskup Kościoła Jerzy Samiec przemówienie do nowego biskupa oparł na fragmencie z 1. Listu[...]

miniatura

W zeszłym roku szkolnym, mimo przełożeniu terminu z marca na czerwiec, nie udało się przeprowadzić finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału po styczniowym etapie diecezjalnym, otrzymali dyplomy na podstawie tych wyników. Mimo przeciwności, organizatorzy zdecydowali się w roku szkolnym 2020/2021 ogłosić temat i zakres materiału na kolejną, już czternastą, edycję konkursu – Dawid król Izraela. Przygotowywano się do przeprowadzenia konkursu według zwykłych zasad. Jednak ze względu na zamknięcie szkół i dalszy rozwój pandemii, w listopadzie postanowiono, że konkurs zostanie przeprowadzony w innej formie. Zrezygnowano z trzech etapów na rzecz jednego testu online 9 stycznia 2021 roku. Po kolejnych zmianach w szkołach termin przesunięto na 23 stycznia. Uczniowie mieli przeczytać: 1.[...]

miniatura

– nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej Polska Rada Ekumeniczna (PRE) w grudniu 2020 r. po raz pierwszy przyznała swoje nagrody za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Nagroda „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. Kapitułę nagrody stanowi prezydium PRE. W tym roku nagrodzono osiem osób. Statuetki wręczono na różnych nabożeństwach, m.in. w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2021 roku. Lublin Podczas nabożeństwa ekumenicznego 18 stycznia w rzymskokatolickiej katedrze prezes PRE bp Jerzy Samiec i abp Abel prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski i wiceprezes PRE wręczyli nagrodę prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi. Samorządowiec prowadzi otwartą politykę współpracy z wieloma wyznaniami[...]

miniatura

W dniach 10-13 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy do wideo-konferencji odbyła się zimowa sesja Instytutu Pastoralnego dla młodych duchownych oraz praktykantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kursanci wzięli udział w 18 różnych sesjach. W multimedialny sposób przeżywali niedzielne nabożeństwo i dzielili się epifanijnymi impresjami. Z ks. dr. Romanem Prackim dyskutowali o żeńskim i męskim obrazie Boga oraz o seksualności osoby religijnej. W ramach zajęć z prof. ChAT Jerzym Sojką na podstawie tekstów studyjnych Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu omówili luterańską tożsamość. Natomiast z radcą Bożeną Polak uczestnicy poznali ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w odniesieniu do parafii jako tzw. kościelnej osoby prawnej, a podczas ćwiczeń zapoznali się z tworzeniem wniosków z dziedziny kultury.  W ramach przygotowań[...]