miniatura

W 3. niedzielę pasyjną 7 marca 2021 roku ks. Dariusz Madzia został wprowadzony w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Janusza Sikory, emerytowanego proboszcza parafii w Cieszynie oraz ks. Marka Londzina, proboszcza parafii w Dzięgielowie, który wcześniej był proboszczem w Istebnej. Podczas nabożeństwa wystąpił parafialny zespół CDN. Biskup Adrian Korczago oparł swe przemówienie o tekst hasła tygodnia z Ewangelii Łukasza 9,62. Podkreślał, że „na kartach Ewangelii Łukasza zostało zawarte niezwykle zwięzłe, a zarazem bardzo konkretne postrzeganie rzeczywistości, będące cennym wskazaniem dla osób gotowych podejmowania się służby na rzecz Bożej sprawy”. Biskup wskazywał, że „musimy siać, bo nadal panuje głód Słowa[...]

miniatura

Bioróżnorodność w Serbii Ks. Miroslav Ponjičan z Słowackiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Serbii (Slovenská evanjelická augsburgského vyznania v Srbku) zainicjował akcję sadzenia 2900 jabłoni w 29 parafiach. Drzewka te należą do starych odmian, które już rzadko są spotykane. Projekt jest częścią obchodów 100 lat Kościoła w Serbii. Tematem tych obchodów jest wypowiedź przypisywana Marcinowi Lutrowi: „Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni”. „Jabłka są częścią naszej kultury i tradycji, dlatego chcielibyśmy zachować ich rozmaitość” – wyjaśnił 26-letni ks. Ponjičan. Sadzenie odmian, które już prawie nie występują, ma na celu zwiększenie bioróżnorodności. Każda z 29 parafii w okresie od listopada do lutego otrzymała 100 młodych drzewek –[...]

miniatura

Przedstawiciele komisji, oddziałów, a także zarządu i biura Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) spotkali się online 8 marca 2021 r. na dorocznej konferencji, podczas której podsumowali działania ekumeniczne w 2020 roku. Tak jak dla całego społeczeństwa, był to szczególny okres w działalności PRE ze względu na pandemię COVID-19. Reprezentanci oddziałów i komisji relacjonowali swoje aktywności w minionym roku. Jeszcze przed pandemią miało miejsce kilka wydarzeń, które mogły się odbyć w sposób tradycyjny: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan czy Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia, połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym. Jednak we wszystkich relacjach podkreślano, że pandemia COVID-19 wywarła mocny wpływ. Od marca zeszłego roku wydarzenia ekumeniczne musiały zostać mocno[...]

miniatura

W dniu 14 marca 2021 r. zmarł Henryk Orzyszek, zasłużony propagator muzyki kościelnej, organista, muzykolog, publicysta. Henryk Orzyszek urodził się 11 marca 1935 r. w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie organów i teorii muzyki oraz studia podyplomowe kulturalno-oświatowe na Uniwersytecie Śląskim. Od 1975 r. był nauczycielem w szkole muzycznej w Zabrzu, później zastępcą jej dyrektora. Uczył przedmiotów ogólnomuzycznych oraz gry na organach i fortepianie. W 1996 r. przeszedł na emeryturę. Należał do Kameralnego Zespołu Wokalnego w Ustroniu, dla którego przygotowywał materiał nutowy. Był członkiem honorowym Związku Chórów i Orkiestr. Z zamiłowaniem popularyzował śląski ruch muzyczny, był autorem wielu publikacji w tym zakresie, m.in. opracował razem z Ewą Bocek-Orzyszek książkę pt.[...]

miniatura

– ordynacja w Drogomyślu W sobotę 6 marca 2021 r. w kościele ewangelickim w Drogomyślu (diecezja cieszyńska) odbyła się ordynacja na duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czterech magistrów teologii pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. W związku z pandemią i obowiązującymi limitami w kościele mogło być obecnych jedynie 120 osób. W związku z tym każdy z ordynowanych zaprosił tylko najbliższą rodzinę, a liczba duchownych też była ograniczona. Wszyscy inni zainteresowani byli zaproszeni do uczestnictwa w transmisji internetowej. Dzięki temu ordynowanym towarzyszyły osoby z całej Polski, a po kilku dniach transmisja miała ponad 3500 wyświetleń. Ordynowani zostali: Grzegorz Fryda pochodzący z parafii w Drogomyślu, a służący obecnie w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Sebastian Madejski pochodzący z parafii w Cisownicy,[...]

miniatura

– Światowy Dzień Modlitwy 2021 Na całym świecie od 130 lat w pierwszy piątek marca odbywa się Światowy Dzień Modlitwy. Jest organizowany przez ruch ekumeniczny skupiający chrześcijanki różnych wyznań. W Polsce pierwsze nabożeństwo odbyło się w 1927 roku. „Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego kraju, ofiarowując im naszą modlitwę” – napisała w swym liście do środowisk ekumenicznych Hanna Tranda, przewodnicząca polskiego Komitetu Krajowego ŚDM. W tym roku, we wszystkich diecezjach Kościoła luterańskiego, zorganizowano nabożeństwa 5 marca 2021 roku. Tegoroczną liturgię przygotowały kobiety z Vanuatu w zachodniej części Oceanii, a głównym tematem modlitewnych spotkań było budowanie domu na solidnym fundamencie. W zeszłym roku zaledwie kilka dni przed zamknięciem[...]

miniatura

W dniu 20 lutego 2021 roku, w wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł ks. Cezary Jordan – proboszcz parafii ewangelickiej w Zduńskiej Woli w diecezji warszawskiej. Biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar informując o tym napisał: „W ostatnich miesiącach jako diecezja i cały Kościół modliliśmy się o zdrowie ks. Cezarego Jordana, który od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Kiedy wydawało się, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, nadeszła smutna wiadomość. Zapamiętamy ks. Cezarego Jordana jako pozytywnie nastawionego do życia i ludzi duszpasterza, człowieka prostolinijnego, skracającego dystans i z poczuciem humoru, które świadczyło o radości życia i sympatii do ludzi. Prosimy o modlitewne westchnienie o zasmuconą rodzinę. Niech dobry Bóg obdarzy nas wszystkich nadzieją wieczności”. Ks. Cezary Jordan urodził[...]

miniatura

W Warszawie 25 lutego 2021 r. dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz diakon Halina Radacz, która przez wiele lat koordynowała polsko-niemiecki projekt wolontariatu z ramienia synodalnej komisji ds. kobiet, w ramach projektu Diakonii Polskiej Pomoc dla Centrum Zdrowia Dziecka spotkały się z dyrektorem tej placówki dr. n. med. Markiem Migdałem. Podczas spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie środków ochrony osobistej oraz sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach międzynarodowej współpracy. Do szpitala przekazano: 200 sztuk kombinezonów medycznych, 500 sztuk maseczek FFP2, 100 opakowań rękawiczek nitrylowych oraz 100 par ochraniaczy na obuwie. Zakupiono także specjalistyczny kardiomonitor oraz dwa specjalistyczne pulsoksymetry. Łączna wartość przekazanego sprzętu to ponad 70 tysięcy złotych. Diakonia Polska realizowała projekt pomocy na[...]

miniatura

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie 16 lutego 2021 r. odbyła się inauguracja Skarbonki diakonijnej 2021. Hasło tegorocznej akcji brzmi Czas miłosierdzia. Ze względu na pandemię COVID-19 uroczystość miała kameralny charakter. Wzięli w niej udział jedynie przedstawiciele organizatorów akcji oraz dwójka młodych ludzi. Gości przywitał dyrektor prawosławnego Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Zaprezentowano kilka krótkich materiałów filmowych dotyczących tematu tegorocznej akcji – miłosierdzia. Rozważanie na ten temat wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. „Miłosierdzie jest najbardziej charakterystyczną cechą chrześcijaństwa. Gdy miłosierdzie ma być szczere, to nie jest łatwe, bo wymaga od nas sporo czasu, emocji, empatii, oddania. Warte jest jednak swojej ceny” – przekonywał. Podczas inauguracji w sposób symboliczny[...]

miniatura

Dnia 22 lutego 2021 r. odbyła się wirtualna inauguracja nowego projektu, opartego na doświadczeniu dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Powołano do życia Wspólnotę Sumienia – Koalicję Wzajemnego Szacunku. To grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości. Stawia sobie ona za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Jednocześnie chce wzywać do poszanowania ludzkiej godności. W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu – oraz liderzy organizacji mniejszościowych: bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), Ewa[...]