miniatura

13 marca 2020 roku, godz. 15.00 Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! Drodzy Duchowni! Wszyscy, którzy otworzyli dziś, w piątek 13 marca Z Biblią na co dzień przeczytali: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Ga 6,2). Apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka. Niesienie brzemion, czy też inaczej odpowiedzialność za bliźniego, jest bardzo szerokim pojęciem. Oczywiście można wskazywać na wiele jego aspektów. Dziś jednak, gdy cały świat żyje w poczuciu zagrożenia rozprzestrzeniającej się pandemii spowodowanej koronawirusem, powstaje pytanie o to, jak mamy się zachować w naszym Kościele. Co oznacza być odpowiedzialnym za siostrę i brata w społeczności zboru? W ostatnich dniach odebrałem sporo listów, odbyłem wiele długich rozmów właśnie na ten temat. Poprosiłem też[...]

miniatura

– Światowy Dzień Modlitwy 2020 Światowy Dzień Modlitwy (ŚDM)to międzynarodowy ruch ekumeniczny, który skupia chrześcijanki różnych wyznań. Spotkania i nabożeństwa ŚDM mają umacniać wiarę w jedynego Pana i Zbawiciela, ale także zbliżać ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur. Jak co roku w pierwszy piątek marca w ponad 180 krajach chrześcijanie razem się modlili. We wszystkich diecezjach naszego Kościoła 6 marca 2020 roku zorganizowano spotkania ŚDM. Tak jak co roku w wielu miejscach spotkania te miały charakter ekumeniczny. W tym roku materiały przygotowały kobiety z Zimbabwe. Hasłem przewodnim tej edycji był cytat z Ewangelii Jana 5,8: „Wstań, zabierz swoją matę i chodź”. W diecezji cieszyńskiej w ŚDM wzięły udział m.in. parafie w Starym Bielsku, Cieszynie, Goleszowie, Istebnej, Jaworzu, Międzyrzeczu oraz Ustroniu. W[...]

miniatura

Konfirmanci z diecezji cieszyńskiej 29 lutego br. wzięli udział w IV Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów w Bielsku-Białej. Zjazd odbywał się pod hasłem: Wierzę. Konfirmantów w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja powitał bp Adrian Korczago, który w nawiązaniu do hasła roku 2020 „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Mk 9,24) wskazywał, że w życiu chrześcijanina często dochodzi do nachodzenia na siebie tektonicznych płyt wiary i niewiary, które oddziałują na jego funkcjonowanie. Podkreślał, że konfirmanci będą składać publiczne wyznanie wiary przed zborem, swoimi rodzinami, co oznacza, że tym bardziej potrzebują Bożego wsparcia. Diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Podżorski przekazał uczestnikom organizacyjne informacje. Konfirmanci zostali podzieleni na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji[...]

miniatura

Skoczów W dniu 29 lutego br. w skoczowskim kościele ewangelickim odbyło się V Śniadanie dla Kobiet. Około 250 pań w różnym wieku przywitała Agnieszka Borska. Podkreśliła, że dobrze jest, aby w tym zabieganym świecie umieć się zatrzymać i posłuchać głosu Boga. Modlitwę zmówiła Helena Podżorska. Dwie parafianki złożyły świadectwo swego życia z Bogiem. Z kolei młode parafianki mówiły o tym, jak chronić środowisko i jak będzie wyglądało nasze życie, jeżeli nie zaczniemy myśleć o ekologii. Prelekcję zatytułowaną Kobiety Biblii wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Rozważane Słowo Boże zostało wyjęte z 1. Listu do Koryntian 4,1-2. W czasie spotkania śpiewał chór Laudate z Bładnic pod dyrekcją Małgorzaty Rymorz. Druga część spotkania odbyła się przy kawie, herbacie, kanapkach oraz ciastach. Można było porozmawiać i[...]

miniatura

W ramach projektu „Eko Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała w Warszawie 26 lutego br. warsztaty Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o tym, co konkretnie można zrobić w parafii, Kościele czy innych instytucjach, by chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami. Jobst Kraus, teolog i psycholog, wieloletni kierownik studiów w zakresie polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Akademii Ewangelickiej w Bad Boll, opowiadał uczestnikom warsztatów o niemieckim projekcie „Zielony Kogut”, który jest systemowym sposobem ochrony środowiska. W drugiej części spotkania Lisa Stadherr, fizyczka klimatu w Centrum Badawczym Ewangelickiej Wspólnoty Naukowej w Heidelbergu, mówiła o tym, jak przygotować koncepcję ochrony klimatu dla instytucji. Pierwszy krok to ustalenie bilansu energetycznego placówki. Kolejne[...]

a1

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 27 lutego 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia, zorganizowana przez ChAT oraz Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Konferencja była połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym. Podczas otwarcia konferencji rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski zwrócił uwagę na podwójną odpowiedzialność, jaka stoi przed katechetami – realizują bowiem misję Kościoła, a zarazem misję szkoły publicznej. Prezes PRE bp Jerzy Samiec podkreślił, że zadaniem Kościoła jest niesienie Ewangelii, czyli również nauczanie i kształtowanie dziecka, które wraz z wiekiem zaczyna zadawać pytania i poszukiwać sensu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie dobrze przygotowani katecheci. Mazowiecki wicekurator oświaty Krzysztof[...]

miniatura

  W Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu w województwie zachodniopomorskim 23 lutego 2020 r. odbyło się ewangelickie nabożeństwo. Ewangelicy ziemi wałeckiej i okolic rozpoczęli nowy etap swojego duchowego rozwoju. Od tej pory, dzięki przychylności dyrektor muzeum Magdaleny Suchorskiej-Roli, co miesiąc będą mogli spotykać się na nabożeństwach. Wśród muzealnych eksponatów znalazło się miejsce na ołtarz przygotowany przez parafian, a ponad 100-letni krzyż należący niegdyś do Związku Kobiet Ewangelickich w Poznaniu oraz 100-letni obrus z kościoła ewangelickiego w Rudnej wpisały się w atmosferę „muzealnego” nabożeństwa. Ksiądz Tomasz Wola, proboszcz parafii w Pile, wygłosił kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Łukasza 18,31-43.   Z kart historii ewangelicyzmu w Wałczu Od XIV wieku na tereny północnej Wielkopolski, w tym ziemi wałeckiej,[...]

miniatura

Szczególnie w czasie corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan do ewangelików kierowane są pytania o rozumienie i realizację zasad współczesnego ekumenizmu. Jako pomoc w takich sytuacjach prezentujemy tekst, który ukazał się na www.ewangelicy.pl. Czy Kościół luterański popiera ruch ekumeniczny? Zdecydowanie tak. Kościoły luterańskie na całym świecie należą do inicjatorów dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Ekumeniczne otwarcie jest częścią luterańskiej tożsamości, która odwołując się do tradycji apostolskiego Kościoła oraz dziedzictwa XVI-wiecznej Reformacji, dąży do pojednania i porozumienia ze wszystkimi chrześcijanami zatroskanymi o dzieło głoszenia Ewangelii. Na płaszczyźnie międzynarodowej Kościół luterański prowadzi dialog bilateralny z Kościołem[...]

miniatura

W niedzielę 23 lutego 2020 r. w kościele ewangelickim w Starym Bielsku (Bielsko-Biała) odbył się koncert Bielskiego Chóru Gospel pod dyrekcją Michała Czulaka, który działa przy Domu Kultury w Olszówce, dzielnicy Bielska-Białej. Było to kolejne wydarzenie w ramach akcji charytatywnej Zimbabwe. Pomogę, bo mogę, którą w październiku 2019 roku rozpoczęła starobielska parafia. Akcja ma na celu wsparcie Kościoła Luterańskiego w Zimbabwe, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność szkół oraz warsztatów zawodowych dla młodych matek, które prowadzi Kościół. Do tej pory zorganizowano trzy „kawy charytatywne”, czyli spotkania po nabożeństwie, na których sprzedawana była kawa i ciasto oraz kiermasz adwentowy. Koncert przygotowano, aby akcją zainteresować także osoby spoza parafii. Ponad 250 osób, które przybyło w niedzielę posłuchać[...]

miniatura

W niedzielę 23 lutego 2020 roku parafia ewangelicka w Siemianowicach Śląskich w diecezji katowickiej obchodziła 125-lecie kościoła Marcina Lutra oraz 20. rocznicę odzyskania kościoła, a także 160-lecia otwarcia pierwszej szkoły ewangelickiej w mieście. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago w oparciu o wybrane wiersze z Ewangelii Łukasza 18,35-38.40-41, Ewangelii Marka 1,40-41 i z Dziejów Apostolskich 3,1.3-6. Nawiązał w nim do zawiłych dziejów parafii. Podkreślał, jak ważne jest, by wołać do Boga o zmiłowanie i oczekiwać na uzdrowienie. Zauważał, że doświadczanie zdjęcia bielma z oczu i oczyszczenia z trądu grzechu oraz wyrwania z paraliżu niemocy stanowi impuls do uzdrawiania otaczającej rzeczywistości – w rodzinach, miejscach pracy, na terenie miasta i okolic. Biskup życzył siemianowickim parafianom, by potrafili zauważać ludzkie niedole,[...]