miniatura

Wiele lat temu, gdy byłem praktykantem w parafii w Bielsku, uczestniczyłem razem z bp. Pawłem Anweilerem w Marszu Żywych na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po uroczystościach na terenie obozu w domu spotkań odbyła się dyskusja. Pamiętam wypowiedź jednej z uczestniczek, starszej pani, która przyjechała z Izraela. Opowiadając o obozowej codzienności, wspomniała, że bardzo podobnie wyglądało życie także w innych obozach na terenie okupowanej Europy.Z tych miejsc zamknięcia i terroru czasami próbowano uciec. Na ogół się to nie udawało, bo zdesperowani więźniowie albo ginęli podczas prób ucieczki, albo – jeśli im się ucieczka poza płot powiodła – najczęściej powracali schwytani. Uciekinierów wydawali oprawcom mieszkańcy sąsiadujących z obozami wiosek, którym za pomoc więźniowi w ucieczce groziła kara śmierci. I wbrew[...]

miniatura

Wielokrotnie mogłam się przekonać, że nie można bezkarnie przeciążać swego organizmu! Gdy jestem mocno przeziębiona, powinnam położyć się do łóżka, powinnam zapomnieć na pewien czas o swoich obowiązkach domowych czy zawodowych.Kilka lat temu spotkało mnie trudne doświadczenie. Na krótko przed ślubem mojego syna struny głosowe, z powodu zapalenia krtani, całkowicie odmówiły mi posłuszeństwa i nie mogłam mówić nawet szeptem. Stało się to w najmniej odpowiednim momencie, ale tak zawsze się dzieje, bo choroby i inne nieszczęścia pojawiają się w naszym życiu nie wtedy, gdy jesteśmy na nie przygotowani. Jak nietrudno się domyśleć, byłam przerażona, bo wszystkie moje plany runęły i nie wiedziałam, czy mój stan zdrowia będzie na tyle dobry, że nikomu nie przeszkodzę w radosnym przeżywaniu tego rodzinnego święta. Zaczęłam się[...]

miniatura

W polskiej, kościelnej, ewangelickiej rzeczywistości coraz częściej przejmuje się sformułowania, nazwy, zachowania, które tradycyjnie przypisywane są Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Słownictwo używane powszechnie na ekumenicznych i państwowych uroczystościach z udziałem duchowieństwa różnych wyznań oraz słownictwo używane w mediach sprawiają, że i w naszym, ewangelickim Kościele pojawia się coraz więcej słów, określeń i zachowań, które kojarzone były jeszcze niedawno tylko z Kościołem Rzymskokatolickim.Tym razem chciałbym wskazać na następujące słowa: kapłan, ordynacja i wyświęcenie na księdza. Myśląc o kapłanach, a może księżach, których się ordynuje, a może wyświęca, zacząć trzeba od sakramentów. Tematu sakramentów nie wyczerpie się w krótkim tekście – więc w wielkim skrócie. W Kościele Rzymskokatolickim jest[...]

miniatura

Przeczytałam swego czasu interesującą wypowiedź z zakresu popularyzacji nauki dotyczącą ludzkiego mózgu. Naukowcy odkryli niewykorzystane miejsca w komórkach płatów mózgowych. Co ciekawe, zebrane w ciągu życia wiadomości, umiejętności i cała ludzka inteligencja umiejscowiły się w zaledwie jednej trzeciej pojemności półkul mózgowych.A co z niezagospodarowanym obszarem? To nieużytkowane pole jest przecież zaopatrzone w gotowe do pracy najwyższej klasy przekaźniki, dlaczego miałyby się zmarnować? Niezagospodarowana część mózgu wystarczyłaby do przyswojenia sobie wiedzy prawniczej wraz z wszystkimi kodeksami i bieżącymi Dziennikami Ustaw. Jak wiadomo, nieznajomość prawa wcale nie zwalnia od odpowiedzialności za swoje czyny. A czy podobnie jest z nieznajomością Słowa Bożego? W Biblii, o przyswojeniu dobrej nauki przekazanej przez samego Boga[...]

miniatura

Zapachu świeżego chleba nie da się opisać słowami. Najlepiej pochylić się nad bochenkiem i swoim zmysłem powonienia delektować się nim do woli. Zapach ten najczęściej zabieramy ze sobą z piekarni. Możemy poczuć go też, gdy pieczemy chleb w domu, co ostatnio stało się modne.Niektórzy pamiętają z dzieciństwa, że centralną częścią każdego domu, w szczególności na wsi, był piekarok. Określenie to dzisiaj można by odnieść do piekarnika. Nie było to jednak to samo. Przeważnie jako osobna komora znajdował się w dolnej części kuchennego, murowanego z cegły pieca, służącego, do przygotowywania posiłków. Nierzadko też dostęp do niego znajdował się od strony sieni, czyli korytarza. Wnętrze piekaroka starannie wyłożone było cegłą szamotową, a spód często konstruowano z naturalnych płyt kamiennych. To z jego wnętrza przeważnie raz w[...]

miniatura

Wrzesień. Pola dawno opustoszały z dojrzałych zbóż. Gdzieniegdzie trwają jeszcze zbiory ziemniaków, czy buraków. Coraz częściej witają nas mgliste poranki. Powietrze staje się zimniejsze. Nadchodzi jesień, okres przygotowań do zimy.Dla rolnika nie jest to jedynie czas radowania się z zebranych plonów, ale także czas, aby myśleć o przyszłorocznych zbiorach. Rozpoczyna więc siew zbóż ozimych. Każde ziarno wsiewane pieczołowicie w glebę, wsiewane jest z nadzieją, iż w następnym roku zwielokrotni swoją objętość. Tak więc wrzesień jest pierwszym miesiącem, który rozpoczyna kolejny rok rolniczy i kolejny rok zaufania do Boga, że odtąd to On będzie strzegł wzrastających roślin i z Jego woli będą mogły wydać nowe plony. W wrześniu rozpoczyna się też szkoła. Zakupy przyborów szkolnych, książek, odpowiedniego wyposażenia do nauki dla[...]

miniatura

Niektórzy mówią, że wojna w Afganistanie zakończyła się z chwilą wyjścia z tego kraju zachodnich wojsk. Inni uważają, że właśnie się rozpoczyna nowy wojenny etap, który niestety czeka ludność afgańską, ale także nasz zachodni świat. Oby nie. Przyznać muszę, że należę do tej właśnie grupy, która z trwogą obserwuje początek nowej – starej wojny. W Afganistanie wojna trwa przecież od lat 70. ub. wieku.Pandemia wyciszyła informacje o wojennych zawieruchach w Azji, o światowym terroryzmie i emigrantach chcących dostać się do lepszego i spokojniejszego świata. Zapomnieliśmy już o zamachach terrorystycznych, publicznych egzekucjach i żołnierzach tracących życie w imię demokratycznych wartości. Wydaje się jednak, że w niedługim raczej niż późniejszym czasie zostanie nam to na nowo przypomniane. Chyba ponownie wiadomości związane z[...]

miniatura

Letni czas trwa i wydawać by się mogło, że po restrykcyjnej, pandemicznej zimie i wiośnie nasi rządzący dadzą  nam w letnie dni trochę oddechu. Abyśmy bez maseczek, w ciepłej aurze mogli odpocząć od myśli, koncepcji i propozycji kierowanych do społeczeństwa. Fajnie by było, byśmy choć przez chwilkę mogli odetchnąć od wiadomości, które budzą w nas zdumienie, czasami rozbawienie, a czasami trwogę w naszych sercach. Ale na pewno nie pozwalają nam na wakacyjną beztroskę.Niestety, wakacje to także czas tworzenia nowych przepisów, norm i upubliczniania nowości prawnych dotyczących w konsekwencji każdego z obywateli. Dlatego właściwie chciałem tylko podzielić się myślami o docelowo 300-tysięcznej polskiej armii zawodowej, którą planuje się utworzyć w naszym kraju. Taką informacje wyczytałem w Internecie i usłyszałem z ust ministra[...]

miniatura

– czyli: ech, ta nasza niecierpliwość  Cierpliwość to pojemne pojęcie. Może oznaczać umiejętność trzymania nerwów na wodzy, zdolność czekania albo kontroli negatywnych emocji. Człowiek cierpliwy – jak głosi słownikowa definicja – to ktoś znoszący ze spokojem przeciwności lub przykrości, umiejący wytrwale czekać. Czy w dzisiejszych czasach jeszcze to potrafimy? Tymczasem Biblia w wielu miejscach zachęca do cierpliwości.„Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje” (Jk 5,7-8) – tak apostoł Jakub zachęca do cierpliwości. Wskazuje on, że nie możemy całego naszego życia ciągle i stale kontrolować. To niemożliwe. Daje nam za przykład rolnika, który dokonawszy zasiewu, musi[...]

miniatura

Na tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych, która odbyła się w Wiśle pod koniec czerwca, zastanawialiśmy się między innymi nad tym, jaki wpływ pandemia koronawirusa ma na nas i na nasze parafialne życie. Trwa już bardzo długo i nie da się ukryć, że chyba przez dłuższy czas będziemy wracać do tak zwanej normalności.Wielu twierdzi, że to będzie inna normalność, ponieważ pandemia zmieniła i nadal zmienia nasz stosunek do wielu spraw. Staramy się sprostać nowym wyzwaniom, przyzwyczajamy do nowych sposobów komunikacji, szukamy najlepszych sposobów dotarcia do ludzi, którzy potrzebują duszpasterskiej opieki. Martwimy się o to, czy nasi wierni zechcą wrócić do aktywności parafialnej sprzed pandemii. W Psalmie 84, który nosi tytuł: Tęsknota za domem Bożym między innymi czytamy: „O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza[...]