miniatura

  Znajbliższych Jezusa pod krzyż przyszli tylko nieliczni. Może warto zapytać: Czy odczuwamy potrzebę, by tegoroczny czas pasyjny duchowo „przeżyć pod krzyżem”? Chodzi o myśli związane z cierpieniem, męką i śmiercią Pana Jezusa, o sprawdzenie własnego stosunku do tamtych wydarzeń. Podczas pasyjnych tygodni warto sprawdzić swoją religijną tożsamość i zapytać o znaczenie dla nas cierpienia Jezusa Chrystusa. Nieodłączny element życia Pasja znaczy cierpienie. Przez najbliższy czas aż do Wielkanocy szczególne miejsce w Kościele zajmuje droga bolesnych doświadczeń i cierpienia Pana Jezusa. Gdy wgłębimy się w tę drogę, łatwo spostrzeżemy, że nieodzowną częścią każdego ludzkiego istnienia jest również cierpienie. Mające bardzo różne oblicza. Wyraża się ono w różny sposób. Niekiedy lękiem i niepewnością, niekiedy jako zagrożenie[...]

miniatura

  Czas pasyjny rozpoczyna Środa Popielcowa. Jest ona momentem w roku kościelnym, który kieruje myśli ludzi wiary w stronę cierpiącego Zbawiciela. Właśnie w tym okresie zostajemy wezwani do refleksji nad własnym życiem. I dobrze by było, gdyby z tego zastanowienia się nad sobą zrodziła się myśl prowadząca do poprawy własnego postępowania. Wiąże się to z pokutą i modlitwą. Pokuta Czym jest pokuta? Możemy określić ją tak: to zrozumienie, że jako ludzie nie jesteśmy doskonali. Wiele dziedzin naszego życia wymaga stałego doskonalenia. Zaniechanie czynienia dobra można też określić jako postawę niedoskonałą. „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,17) – to napomnienie apostoła Jakuba jest zawsze na czasie. Nasza wina w tym względzie zakłóca nie tylko to, co należy do sfery spraw ludzkich, lecz również[...]

miniatura

Warto na początku roku kalendarzowego pochylić się nad hasłem wybranym przez Kościół i spróbować pomedytować nad chrześcijańską, nad ewangelicką wolnością. Wolność jest jak tlen – utrzymuje nas w stanie aktywności, daje nam poczucie wartości życia i odpowiedzialności za ten szczególny Boży dar. Nie omówimy w całości tego zagadnienia, jednak spróbujmy się z nim skonfrontować, bo wolność jest konieczna dla naszego istnienia. Nie lubimy ograniczeń Zgodzimy się wszyscy co do jednego – nie lubimy ograniczeń. Chcemy w każdych okolicznościach i rozmaitych przestrzeniach naszej aktywności czy wypoczynku być przekonani, że nikt nas nie ogranicza. Jeśli i czujemy się otoczeni pierścieniem, czujemy na sobie presję zależności – stajemy się niejednokrotnie ograniczeni w swej podmiotowości. Musimy się szanować. Powinniśmy[...]

miniatura

Jak szybko upłynęło dwanaście miesięcy minionego roku! Powoli otwierają się przed nami nowe dni, tygodnie, miesiące nowego roku. Jesteśmy w takim punkcie, gdy myślimy o tym, co było, a także i o tym, co nastąpi. Znane i przeżyte, utrwalone we wspomnieniach, spotyka się z tym nowym i niewątpliwie jeszcze nieznanym. Co było? Przede wszystkim mieliśmy do dyspozycji życie i darowany nam w jego ramach czas. W istocie są to ogromne Boże dary – tak powinni patrzeć na to wierzący chrześcijanie. Obdarowanie nastąpiło „bez wszelkiej zasługi i godności naszej”, jak pisał ks. Marcin Luter. Z tego powodu nasze dziękczynienie powinno być szczególnie gorliwe. Wszyscy otrzymali skarb „bycia” w konkretnym „czasie”. Bycie wdzięcznym względem Pana Kościoła Jezusa Chrystusa jest nie tylko naszą powinnością, która powinna dochodzić do głosu[...]