miniatura

W tym roku 3. Niedziela Pasyjna Oculi była w naszym Kościele szczególna. Niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem zmusiło duchownych i wszystkich wiernych do poważnego zastanowienia się nad odprawianiem nabożeństwa, udziałem w nabożeństwie, sprawowaniem Sakramentu Komunii Świętej i przystąpieniem do Stołu Pańskiego. W ten nastrój niepewności i pytań wpisany został tekst biblijny z Ewangelii Łukasza 9,57-62 przedstawiający rozmowę Pana Jezusa z tymi, którzy chcieli iść za Nim. Słowa Jezusa mogą zaskakiwać, wręcz szokować. Pan Jezus bardzo radykalnie stwierdza, że kto chce za Nim podążać, musi być gotowy do wyrzeczeń i poświęceń. Musi zmienić swoje dotychczasowe myślenie i widzenie świata. Powołani uczniowie zostawiali wszystko, co mieli: wykonywaną pracę, rodzinę i szli za Jezusem w nieznaną przyszłość. Szokiem dla nich było[...]

miniatura

Realizując dosłownie skierowane do uczniów wezwanie Pana Jezusa: „Oto idziemy do Jerozolimy”, kilkunastu księży diecezji katowickiej wraz z małżonkami pojechało na rekolekcje do Izraela, a w szczególności do Jerozolimy. W Jerozolimie są dwa, diametralnie różne miejsca, które uważa się za związane ze śmiercią i grobem Jezusa: bazylika grobu Pańskiego i „Ogrody Gordona”. O „Ogrodach Gordona” jeszcze kiedyś napiszę, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na ekumeniczne status quo bazyliki. Najpierw trzeba zaznaczyć, że ci, którzy będą chcieli zobaczyć wzgórze Golgoty i grób Chrystusa, będą bardzo rozczarowani. Bazylika jest potężną budowlą, w której murach podobno znajduje się Golgota i grób, w którym złożono ciało Jezusa. W bazylice są zawsze tłumy ludzi. Od połowy XIX wieku w bazylice ma swoją siedzibę kilka Kościołów:[...]

miniatura

Nie ukrywam, że gdy jako biskup diecezjalny otrzymałem informację, że rada parafialna chce ogłosić wakans na stanowisko proboszcza, od razu zapytałem księdza administratora, czy się zgłosi. Z radością przyjąłem informację, że chce zostać proboszczem tej parafii. Uradowałem się bardzo, gdy został wybrany jednogłośnie. W ostatnią niedzielę 2019 roku wprowadzałem w urzędowanie wybranego przez wiernych proboszcza parafii w Pokoju ks. Eneasza Kowalskiego. Nowo wybrany proboszcz, który od 2014 roku był proboszczem administratorem, otrzymał klucze od pięknego, zabytkowego kościoła. Uroczyście wypowiedziałem zwyczajową formułę: „Przyjmij teraz klucz od tego kościoła, którego odtąd jesteś gospodarzem. Wraz z nim twojej trosce powierzam także stan materialny tej parafii, zwłaszcza kościół i wszystkie budynki parafialne, abyś wraz z radą[...]

miniatura

Jak szybko mija czas – 30 stycznia minęła 6. rocznica śmierci bp Tadeusza Szurmana. Ale nie nad przemijaniem chcę się zastanawiać, lecz wspominać jednego z najwybitniejszych duchownych przełomu wieków. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że miał on wielki wpływ na kształt i życie Kościoła. I wbrew pozorom, nie tylko wtedy, gdy sprawował najważniej­sze urzędy, jak na przykład prezesa Synodu Kościoła czy biskupa diecezjalnego. Jako młody duchowny kształtował pobożność młodych ewangelików. Potrafił odczytywać ich oczekiwania. Sam pamiętam, jak czekałem na kolejny zeszyt z młodzieżowymi pieśniami. Do dzisiaj w wielu parafiach na różnych spotkaniach śpiewa się pieśni ze śpiewnika Chwalmy Pana, do którego pieśni wybierał, przepisywał i tworzył ks. Tadeusz Szurman. Jako student teologii spotykałem się z nim na posiedzeniach[...]

miniatura

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan nosił hasło: Życzliwymi bądźmy. Tematykę i hasło przygotowali chrześcijanie z Malty. Do wspólnych rozważań zaproponowali tekst biblijny z Dziejów Apostolskich opisujący katastrofę statku, na którym płynął apostoł Paweł. Na skutek wielodniowej burzy statek rozbił się u wybrzeży Malty. Rozbitkowie zostali bardzo życzliwie przyjęci przez mieszkańców wyspy (Dz 27,18 - 28,10). Ważną rolę w tej historii odgrywał statek. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach i nabożeństwach ekumenicznych. Wsłuchiwałem się w wypowiedzi, sam przygotowałem kilka przemówień i kazań. To sprawiło, że zrodził się w mojej głowie obraz dotyczący ekumenii, z którym pragnę się podzielić. Symbolem ekumenii jest statek. Ruch ekumeniczny rozpoczął się wtedy, gdy Kościoły postanowiły wsiąść na statek, żeby razem[...]

miniatura

„W Polsce mamy właśnie czas stawiania murów w rodzinach, między ludźmi, między emocjami. A mury można burzyć tylko wspólnie. Może przydałoby się nam szukanie jedności” – powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” aktor młodego pokolenia Maciej Musiał. Styczeń to miesiąc z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dawno minął czas wielkiego zapału do wspólnych ekumenicznych spotkań i nabożeństw. Dotyczy to wiernych wszystkich Kościołów. Wydaje się, że mury już zostały rozebrane i w związku z tym nie potrzeba budować jedności. A może i Kościoły przejęły od świata tendencję do stawiania murów? Do czego to doprowadzi? W Katowicach 8 stycznia odbyła się konferencja prasowa poświęcona wydawanemu od ośmiu lat „Kalendarzowi Trzech Religii”. W kalendarzu znajdują się święta żydowskie, islamskie i chrześcijańskie z[...]

miniatura

Przed świętami Bożego Narodzenia byłem w Muzeum Śląskim na uroczystości wręczenia odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z odznaczonych był Marcin Gabryś z Cieszyna, który został uhonorowany za tworzenie i prowadzenie Muzeum Protestantyzmu i Biblioteki Tschammera w parafii w Cieszynie. Byłem z tego powodu bardzo dumny. W drugiej części spotkania wystąpił zespół Młynarski plays Młynarski i Gaba Kulka. Artyści wykonali w nowych aranżacjach piosenki napisane przez Wojciecha Młynarskiego. Jan Młynarski, założyciel zespołu, jest synem tego znanego autora tekstów. Na zakończenie koncertu zaśpiewali piosenkę Wojciecha Młynarskiego i Krzysztofa Komedy Szara kolęda. W zapowiedzi Jan Młynarski powiedział, że przesadnie celebrujemy tradycje świąt Bożego Narodzenia, a po nich nic się nie[...]