miniatura

  Powszechnie znane jest powiedzenie „Jak trwoga – to do Boga”. Charakteryzuje ono postawę człowieka, który znalazł się w sytuacji bez wyjścia, gdy wszelkie racjonalnie motywowane działania nie przynoszą rezultatów, a w ludzkie myślenie wkradają się lęki i rozpacz. W takich chwilach zagrożenia zwracamy się do Boga z naszymi błagalnymi modlitwami. W liturgii nabożeństw wypowiadamy formułę, której źródła leżą w Księdze Objawienia św. Jana, zwaną trisagionem, rozpoczynającą hymn pochwalny na cześć Trójcy Bożej: „Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”. W polskiej tradycji modlitewnej szczególne miejsce przypada tzw. suplikacji, która od tych słów również się rozpoczyna. Kolejne zaś fragmenty tej modlitwy brzmią następująco: „Od powietrza, głodu, ognia i wodyWybaw nas Panie!Od nagłej i[...]

miniatura

„Miłość wielu oziębnie” (Mt 24,12) – mówił Pan Jezus w zapowiedzi końca świata. Miłość wielu oziębnie, bo rozmnoży się bezprawie – przestrzegał. Obserwując to, co przeżywamy w ostatnim czasie, boję się, że miłość oziębnie z powodu oddzielenia, rozłączenia ludzi od siebie. Prowadziłem pogrzeb. Przyszła tylko najbliższa rodzina. Mogło w nim uczestniczyć tylko pięć osób. Ci stali w miarę blisko grobu, pozostałych kilku, w odległości na „rzut kamieniem”, żeby mogli słyszeć księdza. Smutny i przygnębiający widok. Smutne było i to, że gdy bracia i synowe zmarłej się spotkali, nie wiedzieli, jak się zachować. Czy podać sobie ręce, czy się przytulić? Podobnie było po pogrzebie, przy pożegnaniu. Jeszcze przed zakazami spotykania się pojechałem na chwilę do mojej mamy. Wszedłem do pokoju i mama w naturalnym odruchu[...]

miniatura

Patrząc na ten krzyż trudno uwierzyć, że Jezus – człowiek i zarazem Bóg – mógł być bity, opluwany, a później długie gwoździe przebiły Jego dłonie i stopy. Jak uwierzyć, że mogło to spotkać człowieka, który jednym słowem uciszył burze na jeziorze, miał władzę nad demonami i przywracał do życia zmarłych. Człowieka, który oznajmił swym uczniom: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi” (Mt 28,18). A teraz wisi na drzewie hańby, między bezwzględnymi złoczyńcami. Krew leje się z ran rąk i nóg, i z poranionego cierniową koroną czoła. Pamiętamy, że to przecież On sam, osobiście „uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,8), gdyż tylko w ten sposób mógł uchronić wierzących od wiecznej śmierci i zagwarantować zbawienie. Trudno także wielu ludziom uwierzyć, że taki los[...]

miniatura

W tym roku 3. Niedziela Pasyjna Oculi była w naszym Kościele szczególna. Niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem zmusiło duchownych i wszystkich wiernych do poważnego zastanowienia się nad odprawianiem nabożeństwa, udziałem w nabożeństwie, sprawowaniem Sakramentu Komunii Świętej i przystąpieniem do Stołu Pańskiego. W ten nastrój niepewności i pytań wpisany został tekst biblijny z Ewangelii Łukasza 9,57-62 przedstawiający rozmowę Pana Jezusa z tymi, którzy chcieli iść za Nim. Słowa Jezusa mogą zaskakiwać, wręcz szokować. Pan Jezus bardzo radykalnie stwierdza, że kto chce za Nim podążać, musi być gotowy do wyrzeczeń i poświęceń. Musi zmienić swoje dotychczasowe myślenie i widzenie świata. Powołani uczniowie zostawiali wszystko, co mieli: wykonywaną pracę, rodzinę i szli za Jezusem w nieznaną przyszłość. Szokiem dla nich było[...]

miniatura

Spojrzałem do kalendarza parafialnego, a potem do mojego – nazwijmy go rodzinnym, osobistym. Część terminów musiałem zawiesić. Inne skreślić, a jeszcze inne prolongować bez wskazania nowej daty. Wszystko z powodu tego, co było jeszcze niedawno odległe od mojego kraju, mojego miasta, mojej rodziny, mojego miejsca pracy, o czym czytałem, co widziałem na poruszających obrazach w emitowanych wiadomościach. Teraz wszystko się zmieniło. Jest w moim kraju, moim mieście. Jeszcze nie wiem, jak bardzo zbliży się do moich najbliższych, do mojego zboru, do mnie? Właściwie nic nie wiem o tym, co przede mną. Wszystko jest tylko przewidywaniem, rodzajem nadziei na spełnienie, pragnieniem, opartym na dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy. Ale jak będzie? Nie wiem! Dzisiaj całe zagrożenie dla zdrowia i życia jest bliżej, niż tego chciałem i mogłem sobie[...]

miniatura

Opustoszały miejsca wielkich i ruchliwych ludzkich skupisk. Gdy dla naszego własnego dobra przyszło nam pozostawać w domach, może pojawić pytanie: Co zrobić z dłużącym się czasem? Trzeba wyłączyć w sobie „szwendacza” i zająć się czymś na miejscu. Można oczywiście rozmyślać i medytować, ale potrzebne jest jakieś urozmaicenie. Wtedy dobrze jest zająć się prostymi sprawami. Wtedy nastaje czas Marty. Pokrzepiające historie Nawet powierzchowny czytelnik Biblii zna historię Marii i Marty z Betanii. W domu dwóch sióstr i ich brata Łazarza Pan Jezus był częstym gościem, przyjmowanym z wyjątkową serdecznością. Oczywiście każda z sióstr miała swoją receptę na Jego przyjęcie. Każda z nich chciała okazać Mu swoje zainteresowanie. O Marii mówimy częściej, ale nie na jej postawie chcemy się tu skupić. Marta realizowała się w[...]

miniatura

  Czas pasyjny powinien być okresem zadumy, przede wszystkim nad sobą. Nad własnym życiem: czy jest ono godnym życiem autentycznego, wierzącego chrześcijanina, czy tylko jego obowiązującą aktualnie karykaturą, z podtekstem polityczno-patriotycznym. W toku ciągłych kampanii wyborczych, gdy program partyjny chce być ważniejszy od dekalogu czy etyki chrześcijańskiej, rzeczywistością stały się znowu słowa Izajasza sprzed 2700 lat: „Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości (...). Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy” (Iz 58,4; 59,2). Kwitnie partyjny i narodowy szowinizm, szukanie i demaskowanie rzekomych wrogów wśród tych, którzy mają[...]

miniatura

  nawet go nie widzimy, a zmienia nasz styl życia. Wytrawne umysły pracują nad szczepionką. Szukamy skutecznej metody, by pozbyć się epidemii. W przeszłości pewien duchowny, ks. Paweł Gerhardt, musiał zmierzyć się z pomorem, jaki przyniosła wojna trzydziestoletnia. Odważnie wypełniał swoją służbę. Przeżył. Odpowiedzialne zachowanie Niedziele czasu pasyjnego mają w naszym Kościele pouczające i budujące nazwy niosące głębokie znaczenie. Trzecia Niedziela Pasyjna Oculi (z jęz. łacińskiego – oczy) poprzez hasło, z którego ją zaczerpnięto, wyraża wyjątkowe wezwanie: „Oczy moje patrzą na Pana” (Ps 25,15). Oznacza ono, że w każdych okolicznościach nasze życiowe zadanie polega na dwustopniowym działaniu. Po pierwsze, trzeba umieć dostosować się do bieżącej sytuacji. Do konkretnych, szczególnych wymagań. Po drugie, należy uruchomić[...]

miniatura

Modlitwa Pańska jest z pewnością jednym z najczęściej przywoływanych tekstów w historii. Wynika to oczywiście ze znaczenia tekstu biblijnego, a zwłaszcza tekstu Ewangelii. Ocenia się, że Biblia i jej fragmenty tłumaczone są na ponad 3,7 tysiąca języków. Założyć można, że podobna ilość tłumaczeń dotyczy także przekładu modlitwy Ojcze nasz. Kwestia tłumaczenia tego tekstu wymaga wprowadzenia kilku kontekstów. Pierwszy i najistotniejszy z nich to kontekst teologiczny. W przypadku tekstów pierwszych, najważniejszych, kryterium podstawowym wydaje się wierność wobec oryginału. To oczywiste. Kiedy jednak spojrzymy na takie dosłowne przekłady, zobaczymy ich niedoskonałość. Można by rzec, że przypominają one przekłady dokonane z pomocą internetowych translatorów. Konieczne wydaje się spojrzenie na tekst Modlitwy Pańskiej z perspektywy hermeneutyk[...]

miniatura

Realizując dosłownie skierowane do uczniów wezwanie Pana Jezusa: „Oto idziemy do Jerozolimy”, kilkunastu księży diecezji katowickiej wraz z małżonkami pojechało na rekolekcje do Izraela, a w szczególności do Jerozolimy. W Jerozolimie są dwa, diametralnie różne miejsca, które uważa się za związane ze śmiercią i grobem Jezusa: bazylika grobu Pańskiego i „Ogrody Gordona”. O „Ogrodach Gordona” jeszcze kiedyś napiszę, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na ekumeniczne status quo bazyliki. Najpierw trzeba zaznaczyć, że ci, którzy będą chcieli zobaczyć wzgórze Golgoty i grób Chrystusa, będą bardzo rozczarowani. Bazylika jest potężną budowlą, w której murach podobno znajduje się Golgota i grób, w którym złożono ciało Jezusa. W bazylice są zawsze tłumy ludzi. Od połowy XIX wieku w bazylice ma swoją siedzibę kilka Kościołów:[...]