miniatura

Burkina Faso to stosunkowo niewielki i raczej mało znany kraj afrykański. Niektórzy mogą lepiej kojarzyć jego poprzednią nazwę – Górna Wolta. Tereny zajmowane dziś przez to państwo do roku 1960 należały do Francji. Od 70 lat trwa powolna droga Burkiny Faso od ubóstwa ku rozwojowi. Do niedawna panował tam religijny spokój, ostatnio sytuacja chrześcijan w tym kraju zaczęła zmieniać się na gorsze. Według ONZ kraj ten wciąż należy do grupy 48 najsłabiej rozwiniętych państw świata. PKB, czyli produkt krajowy brutto, wynosi tam na osobę zaledwie 664 dolary, podczas gdy w Polsce 15629 dolarów. Co roku kilkaset tysięcy z 19 milionów mieszkańców Burkiny Faso emigruje w poszukiwaniu lepszych warunków życia do sąsiednich, lepiej rozwiniętych krajów, takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej czy Ghana, a także do Francji. O niskim poziomie życia świadczy[...]