miniatura

W dniu 20 lutego 2021 roku, w wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł ks. Cezary Jordan – proboszcz parafii ewangelickiej w Zduńskiej Woli w diecezji warszawskiej. Biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar informując o tym napisał: „W ostatnich miesiącach jako diecezja i cały Kościół modliliśmy się o zdrowie ks. Cezarego Jordana, który od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Kiedy wydawało się, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, nadeszła smutna wiadomość. Zapamiętamy ks. Cezarego Jordana jako pozytywnie nastawionego do życia i ludzi duszpasterza, człowieka prostolinijnego, skracającego dystans i z poczuciem humoru, które świadczyło o radości życia i sympatii do ludzi. Prosimy o modlitewne westchnienie o zasmuconą rodzinę. Niech dobry Bóg obdarzy nas wszystkich nadzieją wieczności”. Ks. Cezary Jordan urodził[...]

miniatura

W Warszawie 25 lutego 2021 r. dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz diakon Halina Radacz, która przez wiele lat koordynowała polsko-niemiecki projekt wolontariatu z ramienia synodalnej komisji ds. kobiet, w ramach projektu Diakonii Polskiej Pomoc dla Centrum Zdrowia Dziecka spotkały się z dyrektorem tej placówki dr. n. med. Markiem Migdałem. Podczas spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie środków ochrony osobistej oraz sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach międzynarodowej współpracy. Do szpitala przekazano: 200 sztuk kombinezonów medycznych, 500 sztuk maseczek FFP2, 100 opakowań rękawiczek nitrylowych oraz 100 par ochraniaczy na obuwie. Zakupiono także specjalistyczny kardiomonitor oraz dwa specjalistyczne pulsoksymetry. Łączna wartość przekazanego sprzętu to ponad 70 tysięcy złotych. Diakonia Polska realizowała projekt pomocy na[...]

miniatura

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie 16 lutego 2021 r. odbyła się inauguracja Skarbonki diakonijnej 2021. Hasło tegorocznej akcji brzmi Czas miłosierdzia. Ze względu na pandemię COVID-19 uroczystość miała kameralny charakter. Wzięli w niej udział jedynie przedstawiciele organizatorów akcji oraz dwójka młodych ludzi. Gości przywitał dyrektor prawosławnego Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Zaprezentowano kilka krótkich materiałów filmowych dotyczących tematu tegorocznej akcji – miłosierdzia. Rozważanie na ten temat wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. „Miłosierdzie jest najbardziej charakterystyczną cechą chrześcijaństwa. Gdy miłosierdzie ma być szczere, to nie jest łatwe, bo wymaga od nas sporo czasu, emocji, empatii, oddania. Warte jest jednak swojej ceny” – przekonywał. Podczas inauguracji w sposób symboliczny[...]

miniatura

Dnia 22 lutego 2021 r. odbyła się wirtualna inauguracja nowego projektu, opartego na doświadczeniu dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Powołano do życia Wspólnotę Sumienia – Koalicję Wzajemnego Szacunku. To grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości. Stawia sobie ona za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Jednocześnie chce wzywać do poszanowania ludzkiej godności. W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu – oraz liderzy organizacji mniejszościowych: bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), Ewa[...]

miniatura

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak wiele innych wydarzeń, zmieniła swój termin ze względu na pandemię. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Finał z głową, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W trakcie 29. finału 31 stycznia nie odbywały się wielkie koncerty na miejskich placach, a wiele akcji przeniosło się po prostu do Internetu. Mimo wszystko przed wieloma kościołami ewangelickimi stali wolontariusze z puszkami i w maseczkach. Księża zachęcali, aby wrzucić coś do puszek lub oddawali niedzielną ofiarę na rzecz WOŚP. Tak zrobiły m.in. parafie: w Opolu, Świdnicy, Giżycku, Pokoju, Wniebowstąpienia w Warszawie, Piszu, Wiśle-Jaworniku. Piła Już po raz czwarty odbyła się licytacja Dnia z księdzem. Wspólne zwiedzanie Mazur z ks.[...]

miniatura

– objazdowa wystawa i album Podczas telewizyjnej transmisji nabożeństwa z Giżycka 24 stycznia br. można było zaobserwować w tle niecodzienną wystawę. Wzdłuż ścian giżyckiego kościoła ewangelickiego ustawione zostały fotografie ewangelików z terenu całej diecezji mazurskiej. Wystawa ta stanowi pokłosie projektu Galeria Mazurskiego Portretu. Wernisaż miał miejsce w Olsztynie pod koniec ubiegłego roku w siedzibie biblioteki wojewódzkiej oraz w olsztyńskim kościele ewangelickim. Wystawę współczesnego portretu urodzonych na tych ziemiach Mazurów – ewangelików (także mieszkających obecnie na Warmii, m.in. w Olsztynie), zorganizowano z inicjatywy Waldemara Mierzwy, wydawcy i publicysty oraz przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i ewangelickiej diecezji mazurskiej. Dzięki temu uzyskano portrety wielu obecnych parafian, czasami wielopokoleniowych[...]

miniatura

Tłumaczenie na miarę XXI wieku Po prawie dwudziestu latach przygotowań 21 stycznia 2021 r. rozpoczęła się w Niemczech sprzedaż Basis Bibel (Biblii podstawowej). „Na początek dostarczono 25 tys. zamówionych egzemplarzy tego tłumaczenia w nowoczesnym języku” – powiedział szef działu sprzedaży Niemieckiego Towarzystwa Biblijnego, Folkert Roggenkamp na spotkaniu inauguracyjnym w Stuttgarcie. Zanim to wydanie Biblii trafiło na rynek, było testowane przez grupę kontrolną, która liczyła ponad tysiąc czytelników. Według Christopha Rösela, generalnego sekretarza Niemieckiego Towarzystwa Biblijnego, Basis Bibel jest tłumaczeniem na miarę XXI wieku i pierwszym przekładem w epoce cyfrowej. Zawiera krótsze zdania – z maksymalnie 16 słowami, jest tłumaczona językiem zrozumiałym i zgodnie z najnowszymi standardami naukowymi. Ponadto tekst został dostosowany[...]

miniatura

Open Doors, chrześcijańska organizacja wspierająca prześladowanych chrześcijan, opublikowała Światowy Indeks Prześladowań 2021. Niestety w ciągu minionego roku nasiliły się prześladowania i dyskryminacja. Jak podaje organizacja, ma to także związek z pandemią COVID-19, ponieważ w kilku krajach uznaje się chrześcijan za odpowiedzialnych za pandemię – m.in. nie dostają oni pomocy materialnej. W 50 krajach ujętych w indeksie żyje około 760 mln chrześcijan, a 309 mln z nich jest narażonych na dotkliwe prześladowania, które pojawiają się w życiu prywatnym, w rodzinie, społeczeństwie, państwie, Kościele. Te 5 obszarów oraz akty przemocy bierze pod uwagę Open Doors określając intensywność prześladowań. Dwanaście krajów zaznaczonych na mapie na czerwono należy do grupy tzw. ekstremalnych prześladowań. Rok 2021 jest dwudziestym rokiem z rzędu,[...]

miniatura

Wybór rozważań i modlitw swego długoletniego proboszcza wydała parafia w Poznaniu. W pamięci parafian zapisał się jako świetny kaznodzieja. Wyboru z zachowanych tekstów – zapisanych niekiedy tylko w formie dyspozycji i cytatów – dokonała żona Halina Raszyk, której chodziło przede wszystkim o oddanie ich klimatu i przesłania. Krótkie rozmyślania podzielono na rozdziały: Bóg, Wiara, Nadzieja, Miłość, Łaska, Słowo, Decyzje. Wybrane modlitwy są pełne ufności i pokory. A także skromności, gdy pisał: „Tylko Ty możesz otworzyć przede mną na oścież drzwi tej rzeczywistości, bym mógł po niej poruszać się bezpiecznie. Załatwiać sprawy, z którymi przychodzę ku Twojej chwale i ku swemu zbawieniu oraz zbudowaniu Twojego Królestwa”. Publikację otwierają wspomnienia: żony oraz kilkorga duchownych, którzy w poznańskiej parafii pod okiem ks.[...]

miniatura

Książka, która ukazała się „w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza”, składa się z dwóch części. Pierwsza jest nieco uzupełnioną pracą magisterską ks. Jana Badury z 1976 r., drugą stanowi album foto-graficzny. Autor albumowej części ks. Emil Gajdacz zebrał i opisał ponad 170 zdjęć archiwalnych i współczesnych. Szczegółowo można dzięki nim poznać dokonania założyciela zakładów opiekuńczych i duszpasterza diakonatu. Mimo że nie jest to biografia, po pierwszym rozdziale dotyczącym życia i działalności jej bohatera, następuje kalendarium, w którym powtórzono raz jeszcze wybrane „wydarzenia i czynności kościelne”. Walorem pracy jest analiza kazań proboszcza z Ligotki Kameralnej (dziś Czechy) i Cieszyna. Poddane jej zostały zarówno forma rozważania Słowa Bożego, język i styl autora – obrazowy i[...]