miniatura

Książka, która ukazała się „w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza”, składa się z dwóch części. Pierwsza jest nieco uzupełnioną pracą magisterską ks. Jana Badury z 1976 r., drugą stanowi album foto-graficzny. Autor albumowej części ks. Emil Gajdacz zebrał i opisał ponad 170 zdjęć archiwalnych i współczesnych. Szczegółowo można dzięki nim poznać dokonania założyciela zakładów opiekuńczych i duszpasterza diakonatu. Mimo że nie jest to biografia, po pierwszym rozdziale dotyczącym życia i działalności jej bohatera, następuje kalendarium, w którym powtórzono raz jeszcze wybrane „wydarzenia i czynności kościelne”. Walorem pracy jest analiza kazań proboszcza z Ligotki Kameralnej (dziś Czechy) i Cieszyna. Poddane jej zostały zarówno forma rozważania Słowa Bożego, język i styl autora – obrazowy i[...]

miniatura

W ramach projektu Polskiej Rady Ekumenicznej EkoKościół odbyło się spotkanie online, podczas którego Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska opowiadała o programie Zielone parafie. Spotkanie odbyło się 14 stycznia 2021 r. Program Zielone parafie proponuje konkretne działania w parafiach, przekładające się na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza czy optymalizację gospodarowania wodą. „Chcemy, aby program działał w oparciu o wspólnotę, a nie tylko pojedynczych ludzi – tłumaczyła Magdalena Kadziak. – To może być niekończący się proces: oczko wodne, audyt energetyczny, panele słoneczne, stojaki na rowery, zwyczaj chodzenia, a nie jeżdżenia do kościoła”. Program Zielone parafie zakłada system nagród i certyfikacji po wykonaniu kolejnych działań. Można[...]

miniatura

W Rankingu liceów i techników Perspektywy 2021 jak co roku znalazły się szkoły prowadzone przez ewangelickie towarzystwa. Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (LOTE) jest najlepszym liceum w powiecie cieszyńskim. W województwie śląskim zajęło miejsce 7., a w rankingu ogólnokrajowym miejsce 73. W poprzednim rankingu w Polsce szkoła zajmowała 92. miejsce. Działające w Bielsku-Białej Liceum Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja zajęło 40. miejsce w województwie, a 361. w Polsce. W województwie małopolskim działa VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie, które zdobyło 6. miejsce w województwie i 78. w kraju.  „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

„Tak idę przez ten świat, choć droga niebezpieczna,/ Do Ciebie drogi szmat, nic przy niej Droga Mleczna” – wyznaje w jednej z pieśni Dariusz Jamróz. Do napisanych przez siebie tekstów skomponował melodie i wydał jako śpiewnik modlitewny własnym nakładem. Różnorodność tematyki pasuje do różnych nastrojów odbiorcy, odczuwającego wdzięczność za łaskę zbawienia i do różnych okresów roku kościelnego. Wiele spośród nich ma charakter pochwalny i pozwala śpiewającemu bezpośrednio zwracać się do Jezusa czy Boga Ojca. Stosunkowo proste melodie można poznać dzięki zapisowi nutowemu każdej z nich. Niektóre są świadectwem przemyśleń, m.in. po wysłuchanych kazaniach, i drogi wiary, jaką autor przeszedł do ewangelickiego Kościoła (patrz też: „Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2018). Z tego względu ciekawy jest m.in. utwór Lutrowi, w którym[...]

a1

Rada Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) ogłosiła w lutym 2021 r., że wybrała do prezydium ks. Marcina Brzóskę, proboszcza parafii ewangelickiej w Cieszynie. Wybory uzupełniające na wakujące trzecie miejsce stały się konieczne po rezygnacji Gottfrieda Lochera (Ewangelicki Kościół Szwajcarii) w połowie 2020 r. W radzie pozostali prof. dr Miriam Rose z Niemiec i dr. Johna Bradbury z Wielkiej Brytanii. Rada WKEE zatwierdziła wybór Johna Bradbury’ego na stanowisko przewodniczącego prezydium, które objął tymczasowo latem 2020 r. Wcześniej, podczas Zgromadzenia Ogólnego WKEE w 2018 r. ks. Marcin Brzóska został wybrany do Rady WKEE, w której w latach 2007-2012 pełnił funkcję zastępcy członka Rady. Jest zaangażowany między innymi w proces roboczy Konsekwencje przynależności do kościelnej wspólnoty.    Wspólnota Kościołów[...]

miniatura

W zeszłym roku szkolnym, mimo przełożeniu terminu z marca na czerwiec, nie udało się przeprowadzić finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału po styczniowym etapie diecezjalnym, otrzymali dyplomy na podstawie tych wyników. Mimo przeciwności, organizatorzy zdecydowali się w roku szkolnym 2020/2021 ogłosić temat i zakres materiału na kolejną, już czternastą, edycję konkursu – Dawid król Izraela. Przygotowywano się do przeprowadzenia konkursu według zwykłych zasad. Jednak ze względu na zamknięcie szkół i dalszy rozwój pandemii, w listopadzie postanowiono, że konkurs zostanie przeprowadzony w innej formie. Zrezygnowano z trzech etapów na rzecz jednego testu online 9 stycznia 2021 roku. Po kolejnych zmianach w szkołach termin przesunięto na 23 stycznia. Uczniowie mieli przeczytać: 1.[...]

miniatura

– nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej Polska Rada Ekumeniczna (PRE) w grudniu 2020 r. po raz pierwszy przyznała swoje nagrody za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Nagroda „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. Kapitułę nagrody stanowi prezydium PRE. W tym roku nagrodzono osiem osób. Statuetki wręczono na różnych nabożeństwach, m.in. w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2021 roku. Lublin Podczas nabożeństwa ekumenicznego 18 stycznia w rzymskokatolickiej katedrze prezes PRE bp Jerzy Samiec i abp Abel prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski i wiceprezes PRE wręczyli nagrodę prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi. Samorządowiec prowadzi otwartą politykę współpracy z wieloma wyznaniami[...]

miniatura

W dniach 10-13 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy do wideo-konferencji odbyła się zimowa sesja Instytutu Pastoralnego dla młodych duchownych oraz praktykantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kursanci wzięli udział w 18 różnych sesjach. W multimedialny sposób przeżywali niedzielne nabożeństwo i dzielili się epifanijnymi impresjami. Z ks. dr. Romanem Prackim dyskutowali o żeńskim i męskim obrazie Boga oraz o seksualności osoby religijnej. W ramach zajęć z prof. ChAT Jerzym Sojką na podstawie tekstów studyjnych Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu omówili luterańską tożsamość. Natomiast z radcą Bożeną Polak uczestnicy poznali ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w odniesieniu do parafii jako tzw. kościelnej osoby prawnej, a podczas ćwiczeń zapoznali się z tworzeniem wniosków z dziedziny kultury.  W ramach przygotowań[...]

miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 Program na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała ekumeniczna wspólnota Grandchamp ze Szwajcarii. Dla wielu ludzi na całym świecie tegoroczny tydzień odbywał się głównie w Internecie, ponieważ chrześcijanie są ograniczeni przepisami dotyczącymi koronawirusa i nie mogą, tak jak w latach poprzednich, uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach innych wyznań. W wielu miejscowościach i regionach ograniczono nabożeństwa i spotkania tylko do jednego. W niektórych miejscach zdecydowano się przełożyć nabożeństwa na inny termin, gdy sytuacja będzie umożliwiała spotkania w większym gronie. Tak zdecydowano m.in. w Karpaczu: „Dzisiaj odbyła się rozmowa proboszczów Parafii Rzymskokatolickiej – ks. dra Pawła Oskwarka i Ewangelicko-Augsburskiej Wang – ks. radcy Edwina Pecha.[...]

miniatura

Dnia 9 stycznia 2021 roku zmarł w Warszawie Jerzy Wojciech Filipp, syn Karola Filippa i Mieczysławy z d. Szenajch, urodzony 23 kwietnia 1939 roku w Warszawie. Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Ciągników. Po ukończeniu studiów w 1962 roku rozpoczął pracę w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu, z którą był związany przez całe życie zawodowe. Pracował w dziale konstruktorskim. Zaczynał od stanowiska kierownika sekcji, aby osiągnąć ostatecznie stanowisko zastępcy dyrektora ds. konstrukcji i badań. Jerzy Wojciech Filipp całe życie był związany z Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie. Od 1947 roku uczęszczał na szkółkę niedzielną i lekcje religii, które w tamtym czasie odbywały się w mieszkaniach na Saskiej Kępie. Od 1955 roku był aktywnym członkiem grupy młodzieżowej, a w 1960 roku został[...]