miniatura

Dnia 17 kwietnia 2021 r. odbyło się online II Ewangelickie Forum Katechetyczne. W gronie blisko 30 uczestników zastanawiano się, jaka jest Edukacja pełna jakości oraz inspirowano się do dalszej pracy. Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Walukiewicz, katechetka z Torunia, rozważaniem dotyczącym miłości bliźniego i siebie samego. „Jak mamy kochać drugiego, jeżeli nie kochamy i nie akceptujemy siebie samych? Pan Jezus sam dał nam wskazówkę: »Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (…) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego« (Mt 22,37.39)”. Elżbieta Łazarewicz -Wyrzykowska, która jest doktorem biblistyki, na przykładzie rozmowy Heliego z Samuelem, wskazała uczestnikom, jak ważne jest żywe doświadczanie Boga już od najmłodszych lat życia. Dzieliła[...]

miniatura

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) zaprezentowała 28 kwietnia 2021 r. podczas spotkania komitetu organizacyjnego logo XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL. „Jest to kolorowe i żywe logo, które dobrze oddaje temat zgromadzenia – Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” – powiedział bp Támas Fabiny, przewodniczący Światowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzania Ogólnego. Logo łączy w sobie temat Zgromadzenia Ogólnego, wartości ŚFL oraz lokalny kontekst. Trzy symbole – reprezentujące Ciało, Ducha i nadzieję – ukazują jedność w Chrystusie, inspirowaną przez Ducha Świętego i powołaną do niesienia światu przemieniającej nadziei i miłości Boga. Kolorystyka łączy przyrodę i geografię Polski. Logo opracowała Kristen Opalinski, amerykańska graficzka polskiego pochodzenia, która kieruje departamentem ds. relacji ekumenicznych i międzyreligijnych[...]

miniatura

W Cieszynie 18 kwietnia 2021 r. odbyło się nabożeństwo z okazji rocznicy 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra w Wormacji. „Chcemy prosić o odwagę wiary dla nas we współczesnym świecie. Chcemy wspominać, ale przede wszystkim patrzeć w przyszłość” – powitał uczestników w kościele Jezusowym w Cieszynie oraz tych przed monitorami proboszcz parafii ks. Marcin Brzóska. Nabożeństwo miało charakter młodzieżowy – pieśni przygotował zespół młodzieżowy, teksty biblijne oraz modlitwy czytali młodzi ludzie. Historię wydarzeń w Wormacji sprzed 500 lat przedstawił ks. Marcin Brzóska, a następnie zaprezentowano film, w którym kilka osób odpowiedziało na pytanie, jakie znaczenie miały wydarzenia w Wormacji oraz co to znaczy być ewangelikiem. Kazanie wygłosił ks. Adam Malina, prezes Synodu Kościoła. Podstawą rozmyślania były fragmenty z 7 i 8[...]

miniatura

Po raz drugi w Kościele zorganizowano akcję Kartka dla seniora. Dzieci na lekcjach religii online w różnych miejscach w Polsce przygotowały przed Wielkanocą kartki z życzeniami dla seniorów z ewangelickich domów opieki prowadzonych w: Dzięgielowie, Bytomiu-Miechowicach, Bielsku-Białej, Mikołajkach, Konstancinie-Jeziornej. Akcja ta została także ogłoszona w „Przyjacielu Dzieci” – dodatku do „Zwiastuna Ewangelickiego”, gdzie podano adresy, na które mali czytelnicy mogli wysyłać wykonane kartki. Dzieci tworząc własnoręcznie kolorowe kartki stosowały różne techniki, m.in. origami, używały kredek, farb, wycinały jajka z kolorowego papieru itd. Ewangelicki Dom Opieki Arka w Mikołajkach pochwalił się na Facebooku przesyłkami, jakie do nich dotarły: „Otrzymaliśmy miłą niespodziankę dla naszych podopiecznych – kartki świąteczne przygotowane[...]

miniatura

Diecezja warszawska W sobotę 27 marca 2021 r. odbyła się wiosenna sesja synodu diecezji warszawskiej. Obrady, które pierwotnie miały odbyć się hybrydowo w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, w duchu odpowiedzialności oraz w związku z aktualną sytuacją pandemiczną, zostały przeniesione całkowicie do Internetu. Członkowie synodu po raz pierwszy w historii spotkali się na platformie do wideokonferencji. Modlitwę na rozpoczęcie synodu poprowadziła dwójka nowych duchownych w diecezji: ks. Grzegorz Fryda oraz ks. Sebastian Madejski. Drugi z księży w swoim rozważaniu przygotowanym w oparciu o tekst z 5 Mż 8,12.14 zwrócił uwagę na to, że „nawet kiedy będziemy mieć zapewnione bezpieczeństwo w postaci pięknych domów, pięknych nieruchomości, nie możemy zapomnieć o Słowie, które jest najistotniejsze i fundamentalne”. Wiosenna sesja synodu[...]

miniatura

W ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 24 marca 2021 r. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak wraz z organistą Tomaszem Orlowem nagrał koncert pasyjny Via crucis Ferenca Liszta. Koncert został upubliczniony na YouTubie Cameraty Silesii w Niedzielę Palmową. Natomiast w czwartek 25 marca młodzi artyści Akademii Muzycznej wykonali koncert pasyjny, który był dla wielu słuchaczy duchowym przeżyciem i swoistym nabożeństwem. Zabytkowe organy katowickiej parafii niedawno, w latach 2016-2018, przeszły kapitalny remont. Wykonawcą prac była firma Sauer z Niemiec, która w 1922 roku wybudowała ten instrument. Remont wsparli: Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Po remoncie, który stanowił dla parafii wielki wysiłek i wydatek, organy przynoszą radość nie[...]

miniatura

W okresie pasyjnym w 2021 roku ponownie wiele spotkań pasyjnych, rekolekcji odbyło się w Internecie. Dzięki temu ewangelicy z różnych części Polski mogli uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach, które były transmitowane na YouTubie lub Facebooku. W części spotkań parafianie mogli brać udział będąc w kościele, przestrzegając obowiązujących obostrzeń. Zorganizowano spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentujemy zaledwie niektóre z nich. W dniach 19-21 marca 2021 r. w Łodzi rekolekcje pasyjne pt. Pamiętajmy o ogrodach prowadził ks. Marek Jerzy Uglorz, który był także mówcą w Poznaniu, Pile i Golasowicach. Ewangelizację pasyjną pt. Święty grzesznik zorganizowano w Goleszowie w dniach 26-28 marca 2021 r. Mówcą był ks. Mirosław Czyż z Pszczyny. Trzydniowe rekolekcje pasyjne dla dzieci w postaci 3 filmów[...]

miniatura

Kursy próbne Wyższa Szkoła Kościelna Wuppertal/Bethel (Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel) oferuje młodym ludziom możliwość bezpłatnego, próbnego zapoznania się z kierunkiem studiów – teologia ewangelicka. Aby to zrobić, mogą oni uczęszczać na kursy online, które będą organizowane w semestrze letnim, rozpoczynającym się 13 kwietnia. Kurs próbny skierowany jest do osób, które nie ukończyły 20 roku życia i zdały maturę. Oferta jest bezpłatna i obejmuje 18 kursów dydaktyczno-informacyjnych specjalnie wybranych przez uczelnię dla tej grupy docelowej. Wyższa Szkoła Kościelna jest uznanym przez państwo miejscem studiów wyższych i jest prowadzona przez Kościoły ewangelickie. Ma dwie siedziby: w Wuppertalu i Bielefeldzie. W Wuppertalu studiują przyszli duchowni. Z kolei w dzielnicy Bielefeldu Bethel podnoszą swoje kwalifikacje[...]

miniatura

Dnia 20 marca 2021 roku w wieku 89 lat zmarł Tadeusz Abt, wieloletni organista w Tczewie, filiale parafii ewangelickiej w Sopocie, i dyrygent sopockiego chóru Gloria Dei. Tadeusz Abt niemal całe życie był opiekunem kaplicy oraz cmentarza ewangelickiego w Tczewie. Przez lata będąc również członkiem rady tego filiału, z wielkim oddaniem, praktycznie do końca swoich dni, służył społeczności ewangelickiej Tczewa. Przez wiele lat pełnił również funkcję diecezjalnego dyrygenta połączonych chórów parafialnych diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Za służbę organisty, która rozpoczął w połowie lat 60. ub. wieku, tczewscy ewangelicy dziękowali mu w lutym ubiegłego roku, gdyż był zmuszony ją zakończyć ze względu na wiek i stan zdrowia. Z wykształcenia był muzykiem posiadającym słuch absolutny, przez wiele lat służył swym talentem również lokalnej[...]

miniatura

Wielkanoc 2021 „Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10 „Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga”. Ag 1,14 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie! Nasz Bóg jest Bogiem cudów! On wciąż, nieustająco przez wieki porusza serca całego swojego ludu dla dobrych celów. Tego doświadczyliśmy i my w trakcie zeszłorocznej zbiórki, zorganizowanej z powodu pandemii w całkowitym zamknięciu. Poeta ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał: „kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno”. Nie mogliśmy wejść przez drzwi naszych kościołów, ale mogliśmy wspomóc dzieło Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa przez okienka witryn internetowych naszych[...]