miniatura

– pożegnanie ks. radcy Piotra Wowrego W dniu 7 października 2020 roku w wieku 57 lat zmarł ks. Piotr Wowry – proboszcz parafii ewangelickiej w Ustroniu. Niestety został pokonany przez SARS-CoV-2. Kilkudziesięciodniowe zmagania z koronawirusem, mimo najlepszej opieki w klinice w Krakowie, zakończyły się śmiercią. Ks. Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach ordynowany na księdza przez bpa Janusza Narzyńskiego. W latach 1987-1990 był wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Później został przeniesiony do Ustronia, gdzie do 1993 roku był wikariuszem i mieszkał w Ustroniu-Polanie. Następnie został przez zgromadzenie parafialne wybrany: najpierw proboszczem pomocniczym, a następnie w roku 2007[...]

miniatura

– zmarł prof. Janusz Maciuszko W dniu 11 września 2020 r. w wieku 63 lat zmarł nagle prof. Janusz Tadeusz Maciuszko. Był teologiem, religioznawcą, jednym z najlepszych historyków Kościoła chrześcijańskiego w Polsce. Był nauczycielem akademickim na wydziale teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, a także w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (EWST) we Wrocławiu. Janusz Maciuszko urodził się 12 marca 1957 r. w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia teologiczne w ChAT, a w 1982 r. historię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się i habilitował w ChAT. W 2003 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W swojej macierzystej uczelni pełnił wiele ważnych funkcji. Kierował katedrą teologii historycznej i katedrą nauk o religii. Był dziekanem wydziału teologicznego, a także prorektorem ChAT. Do[...]

miniatura

Odpowiedzialni za stworzenie to inicjatywa zapoczątkowana w 2019 roku przez parafie w Wiśle, Golasowicach i Jastrzębiu-Zdroju. Zachęca do rezygnacji z plastikowych zniczy i kwiatów na cmentarzach. Rok 2019 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przeżywaliśmy jako Rok troski o stworzenie. W różny sposób podkreślaliśmy jak ważne jest nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i przyrody, które dostaliśmy od Boga pod opiekę. Chcieliśmy zwrócić również uwagę na to, jak wiele niepotrzebnych odpadów pozostaje po sztucznych kwiatach i zniczach. Ograniczając ich ilość wykazujemy się dodatkową wrażliwością na otaczający nas świat. W biblijnym opisie stworzenia Bóg podsumowuje swoje dzieło w następujących słowach: „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” 1 Mż 1,31. By nie niszczyć tego co dobre, jesteśmy wezwani do[...]

miniatura

W ramach partnerstwa Kościoła Ewangelickiego Westfalii z Polską Radą Ekumeniczną (PRE) oraz Kościołami ewangelickimi na Węgrzech i we Włoszech odbyło się sympozjum Pandemia koronawirusa i sprawiedliwość klimatyczna. Sympozjum odbyło się 28 września 2020 r. Początkowo miało mieć miejsce w Warszawie, jednak ze względu na pandemię zorganizowano je w formie wideokonferencji przez Internet. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów z Polski, Westfalii (Niemcy), Węgier i Włoch. Dyskusje moderowali ks. Stephanie Lüders z Koś-cioła Ewangelickiego Westfalii i ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały wyzwania Kościołów wobec pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach. Marco Sorg opowiadał o sytuacji w Westfalii, Michał Karski w Polsce, Krisztián Kovács na Węgrzech, zaś Jens Hansen[...]

miniatura

W Wiśle-Jaworniku 11 października 2020 r. ks. Marcin Podżorski został wprowadzony w urzędowanie proboszcza parafii ewangelickiej. Dokonał tego aktu, w zastępstwie bp. Adriana Korczago, ks. radca Waldemar Szajthauer wraz z asystentami – ks. Mirosławem Czyżem z Pszczyny oraz ks. Tymoteuszem Bujokiem z Centrum Misji i Ewangelizacji. W imieniu rady parafialnej nowego proboszcza w parafii przywitał kurator Władysław Szalbot, który odczytał także list gratulacyjny od burmistrza miasta Wisły Tomasza Bujoka. Nowy proboszcz wygłosił do zebranych parafian i gości kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Jana 6,66-69. Podczas uroczystości podziękowano także długoletniemu proboszczowi ks. Zdzisławowi Sztwiertni, który od 1992 roku kierował domem gościnnym, w 1994 roku został administratorem nowo powstałej parafii w Wiśle-Jaworniku, a w 1996 roku został wybrany[...]

miniatura

W kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie obchodzono 27 września 2020 r. jubileusz 60-lecia ordynacji bpa Jana Szarka oraz 80-lecie urodzin ks. Emila Gajdacza. Nabożeństwo poprowadzi-li zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago oraz ks. Marek Londzin, proboszcz parafii. Teksty biblijne czytały siostra Helen i diakon Helena Gajdacz. Wota biblijne do bpa Jana Szarka skierowali ks. Emil Gajdacz i ks. Marek Londzin, a do ks. Emila Gajdacza i diakon Heleny Gajdacz wypowiedzieli je bp Jan Szarek i ks. Marek Londzin. W kazaniu rozważającym tekst z 2. Listu do Tymoteusza 1,7-10 bp Adrian Korczago nawiązał do służby duszpasterskiej i diakonijno-misyjnej jubilatów. Kaznodzieja dziękował Bogu, że „rozświetlił ich życie i nieśmiertelność przez Ewangelię” i pozwalał im uczestniczyć w rozświetlaniu życia tych, których stawiał na ich drodze. Przemówienie[...]

miniatura

  Dnia 17 września 2020 r. pod pomnikiem ku chwale żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie (województwo lubelskie) odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. W trakcie uroczystości odmówiona została modlitwa ekumeniczna, w której wziął udział Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas. W Katowicach 11 września 2020 r. przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej, odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej połączone z 30-leciem działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. W uroczystości wziął udział ewangelicki kapelan policji ks. Marek Twardzik. Dnia 2 września 2020 r. w kościele w Jastrzębiu-Zdroju (diecezja katowicka) dzieci mogły obejrzeć spektakl Astra 5, czyli[...]

miniatura

– dziękczynienie za ostatnie 100 lat parafii w Poznaniu W dniach 19-20 września 2020 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu obchodziła setną rocznicę powstania. W ramach obchodów, w sobotę 19 września w kościele Łaski Bożej odbyła się promocja publikacji Bo przy mnie stał, zawierającej teksty, rozmyślania i modlitwy wieloletniego proboszcza parafii ks. Tadeusza Raszyka. W niedzielę 20 września poznańscy ewangelicy przeżywali jubileuszowe nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. W sobotnim spotkaniu, podczas którego zaprezentowana została antologia tekstów ks. Tadeusza Raszyka głos zabrały redaktorki publikacji – Halina Raszyk, żona zmarłego przed ośmioma laty proboszcza, oraz Anna Zielińska-Krybus. Ponadto w panelu dyskusyjnym uczestniczyli: ks. Witold Twardzik, proboszcz parafii ewangelickiej w[...]

miniatura

Skromny jubileusz 15 lat istnienia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie pobudził zbór do dziękczynienia Bogu, za Jego wierność, prowadzenie i duchowy rozwój. Pomimo pandemii zaplanowano świętowanie na dwa dni, czyli na sobotę i niedzielę 5-6 września 2020 r. Na tarasie przy kościele jak zawsze przy okazji pamiątki powołania parafii i poświęcenia kościoła Eben-Ezer – a w tym roku była to jego 60. rocznica – stanął namiot, aby zwiększyć liczbę miejsc w kościele, zapewniając dystans społeczny. Przygotowano też miejsca w zakrystii, holu wejściowym i altanie. W sobotę 5 września w kościele odbył się koncert dziękczynny w wykonaniu Zespołu CME. Dziękowano Bogu w pieśniach. Słowo Boże zwiastował ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W niedzielę 6 września rozpoczęto świętowanie[...]

miniatura

We wrześniu, ze względu na koniec kadencji, odbyły się wybory biskupa diecezji warszawskiej oraz biskupa wojskowego.   W Warszawie 12 września 2020 r. Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrał biskupa diecezjalnego. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem w sali synodalnej Centrum Luterańskiego. Nabożeństwo prowadził radca diecezjalny ks. Wojciech Rudkowski z Radomia, a kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Teksty liturgiczne czytali świeccy członkowie rady diecezjalnej – Elżbieta Byrtek i kurator diecezji Karol Werner. W kazaniu na podstawie Ewangelii Łukasza 24 bp Jerzy Samiec zwrócił uwagę, że bez względu na to, czy mamy przed oczyma perspektywę prazboru czy współczesnego Kościoła, obawy są właściwie podobne, nawet jeśli uwarunkowania są inne. „W mojej ocenie, niezależnie od tego, czy przyglądamy[...]