miniatura

Dnia 24 października 2021 r. został poświęcony nowy, dębowy krzyż na cmentarzu ewangelickim w Nowej Kaźmierce. Kościół ewangelicki w Nowej Kaźmierce (gmina Chocz, województwo wielkopolskie) został poświęcony w 1907 r. dla lokalnej społeczności osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego, sprowadzanych od 1790 r. z Holandii lub Niemiec. Obecnie jest to filiał parafii w Kaliszu i gromadzi niewielką liczbę parafian. Kościół jest współużytkowany ekumenicznie z parafią rzymskokatolicką. Obok kościoła znajduje się ewangelicki cmentarz, który utrzymywany jest głównie przez kobiety z miejscowego filiału. Po 114 latach stary sosnowy krzyż stojący na cmentarzu został zastąpiony dębowym, przygotowanym ze złamanego przez naturę drzewa. Poświęcili go wspólnie ks. Michał Kühn, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu oraz o. Dobromił[...]

miniatura

W szczególnym dniu dla luteran na całym świecie, w Pamiątkę Reformacji – 31 października 2021 r. ruszyła nowa strona www.kosciolwsieci.net. Motto, które jej towarzyszy dotyczy wolności: „Żyjemy w sieci, ale jesteśmy wolni dzięki Chrystusowi”. Wyraża ono przekonanie, że wolność ma swoje źródło w wierze w Boga, a człowiek jest stworzeniem, które zawdzięcza Mu życie. W Kościele są osoby, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w życiu wspólnotowym, a chętnie wzięłyby udział w nabożeństwie, spotkaniu czy wykładzie biblijnym, dlatego zebrano te działania w jednym miejscu, żeby łatwiej i szybciej można było do nich dotrzeć. Również w tym miejscu osoby, które są ciekawe innych ludzi i chciałyby dowiedzieć się więcej o luteranizmie, będą mogły go odkrywać. Tu będzie można poznawać różne parafie, które działają w[...]

miniatura

W niedzielę 31 października 2021 r. w kościele ewangelickim w Białej odbyło się centralne nabożeństwo reformacyjne trzech parafii – Białej, Bielska, Starego Bielska – na terenie Bielska-Białej. Było ono także związane z 70-leciem połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski, które miasto świętuje w tym roku. Przed rozpoczęciem nabożeństwa wykład dotyczący historii ewangelicyzmu w Bielsku i Białej zaprezentował Piotr Kenig z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (cały tekst znajdziecie w „Kalendarzu Ewangelickim 2022”). W liturgii wstępnej uczestniczyli duchowni trzech parafii: ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii w Bielsku, ks. Robert Augustyn, proboszcz parafii w Białej, ks. Artur Woltman, wikariusz parafii w Starym Bielsku. Odczytali oni także teksty reformacyjne – fragmenty 95 tez o odpustach, O wolności chrześcijanina[...]

miniatura

W diecezji mazurskiej w ostatnim czasie wydano dwie ważne dla Mazurów książki, które w interesujący sposób zachowują pamięć i przypominają o tym co było, dając zarazem naukę na przyszłość. Pierwszą z nich diecezja mazurska wydała na dzień Pamiątki Reformacji. W Olsztynie, gdzie 31 października 2021 r. odbywały się główne obchody diecezjalne, po nabożeństwie w kościele uczestnicy zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie odbyła się promocja albumu Kościoły ewangelickie diecezji mazurskiej. Głównymi prowadzącymi byli ks. Łukasz Stachelek i biskup diecezjalny Paweł Hause. Głos zabrali również zaproszeni goście zwracając uwagę na konieczność powstawania takich książek i opracowań, które na stałe zachowają obraz i historię mazurskich ewangelików. Książka składa się z 3 części. Najważniejszą i najobszerniejszą są zdjęcia[...]

miniatura

Dnia 31 października 2021 r. w trakcie nabożeństwa w parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) wręczono Luterańskiemu Chórowi Graduale, któ-ry działa w parafii, Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Została ona przyznana już rok temu, jednak z powodu pandemii przekazano ją dopiero teraz. W 2020 r. chór obchodził 75-lecie powojennej działalności. W imieniu sejmiku wojewódzkiego nagrodę oraz dyplom i list gratulacyjny przekazał jego radny Andrzej Molin. Obecny był także Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, który odczytał list gratulacyjny prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Ze strony parafii gratulacje na ręce dyrygentki Agaty Fender złożył proboszcz ks. Krzysztof Cienciała. Podczas uroczystości Graduale zaśpiewał kilka pieśni. Chórzyści zaznaczyli, że wyróżnienie ma wymiar wielopokoleniowy. Należy[...]

miniatura

W Skoczowie 23 października 2021 r. w zorganizowano Jesienny Dzień Skupienia dla duchownych, synodałów, radnych parafialnych i katechetów diecezji cieszyńskiej. Zebranych w kościele powitał ks. Marek Londzin, przewodniczący diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej, który wygłosił rozważanie w oparciu o Psalm 50,15. Refleksjami dotyczącymi zagadnienia Boże myśli to nie nasze myśli – pozytywne aspekty czasu pandemii podzielił się biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. W swoim wystąpieniu wskazywał, by w trudnym pandemicznym doświadczeniu próbować odnaleźć Bożą wolę. Zachęcał też, by cenić różne elementy parafialnej i diecezjalnej rzeczywistości, które udało się rozwinąć, podtrzymując, a nierzadko intensyfikując duchową działalność. Mówił, by pamiętać o wielu inicjatywach, które podjęto w poszczególnych parafiach, by[...]

miniatura

Dnia 8 listopada 2021 r. za pomocą platformy do wideokonferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które wybrało nowe władze. W skład nowego zarządu zostali wybrani: ks. Michał Makula – prezes, ks. Waldemar Szajthauer – wiceprezes, ks. Grzegorz Giemza – wiceprezes, ks. Grzegorz Olek – delegowany przez radę naukową, ks. Marcin Ratka-Matejko – sekretarz, ks. Arkadiusz Raszka – skarbnik oraz ks. Bartosz Cieślar. Radę naukową utworzyli: ks. Grzegorz Giemza – przewodniczący, ks. Grzegorz Olek – wiceprzewodniczący, ks. Karol Niedoba – sekretarz i ks. Marcin Undas – kronikarz. Do komisji rewizyjnej weszli: ks. Wojciech Pracki – przewodniczący, ks. Roman Kluz i ks. Ryszard Pieron. Zadaniem stowarzyszenia jest stwarzanie możliwości dalszego rozwoju, dokształcania, umacniania więzi[...]

miniatura

Kolejny apel o włączenie się w pomoc dla uchodźców wystosowała 2 listopada 2021 r. Diakonia Polska: „Sytuacja osób przebywających na granicy cały czas jest trudna. Spada temperatura, warunki stają się coraz trudniejsze. Cały czas można włączyć się w akcję pomocy!”. DAROWIZNY PIENIĘŻNE Ofiary na rzecz tych, którzy przebywają w polskim pasie granicznym, można przekazywać na konto Diakonii Polskiej indywidualnie oraz również poprzez parafie ewangelickie. Z zebranych funduszy koordynowana będzie bieżąca pomoc dla uchodźców, realizowana m.in. we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, jedyną organizacją mającą prawo wjazdu do strefy stanu wyjątkowego. Dane konta bankowego: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) Miodowa 21, 00-246 Warszawa, Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000[...]

miniatura

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną Miłosiernego Samarytanina, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżniony został Zdzisław Olszak. Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone 16 października 2021 r. w rzymskokatolickiej katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas. Eurodiaconia jest międzynarodową siecią współpracy Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, które poprzez podejmowane aktywności z zakresu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej działają na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu różnych grup społecznych. Obecnie zrzesza 54 członków z 32 krajów, w tym Diakonię Polską. Eurodiaconia uczestniczy w dyskusjach[...]

miniatura

Artur Oppman14.08.1867-4.11.1931Polski poeta okresu Młodej Polski, publikował pod pseudonimem Or-Ot, zmarł 90 lat temu. Urodził się w Warszawie. Pochodził z niemieckiej rodziny mieszczańskiej, która w 1708 r. przybyła do Polski z Turyngii. Uczęszczał początkowo do II Gimnazjum w Warszawie, jednak zrażony silną rusyfikacją szkoły, przeniósł się do Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie. Tam podjął swoje pierwsze próby poetyckie. Jego młodzieńcze utwory były drukowane w „Kurierze Warszawskim”, „Wędrowcu” i „Kurierze Codziennym”. W latach 1883-1885 publikował również w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kłosach” i „Świcie”. Brał udział w życiu narodowym warszawskiej młodzieży – jego patriotyczne wiersze krążyły w odpisach. W latach 1890-1892 studiował filologię polską[...]