miniatura

Ks. Marek Bożek, który jest wikariuszem w parafii w Zielonej Górze, razem z żoną Edytą Bożek zapraszają do wzięcia udziału w akcji charytatywnej 500 uśmiechów. Wyruszają razem na marsz charytatywny, który liczy 500 km, chcą w ten sposób zebrać pieniądze na akcję Prezent pod choinkę, którą co roku organizuje Centrum Misji i Ewangelizacji. Skąd pomysł, żeby pieniądze na zimową akcję Prezent pod choinkę zbierać w lecie chodząc po górach? Ks. Marek Bożek: Przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego (GSB) zajmuje od 15-20 dni, dlatego najlepiej wykorzystać na to urlop letni. W tym roku mija 20 lat, gdy po raz pierwszy zbierano paczki dla ubogich dzieci zza wschodniej granicy. Osobiście w tę akcję jestem zaangażowany od 15 lat – jako konfirmant jeździłem pakować prezenty do Dzięgielowa, w trakcie studiów wraz z młodzieżą robiliśmy[...]

miniatura

W Łomnicy niedaleko Jeleniej Góry, na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego 8 lipca 2020 r. otwarto zrekonstruowany po latach starań ewangelicki dom modlitwy. W uroczystości uczestniczyli m.in. biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel, ks. Sebastian Kozieł z Jeleniej Góry-Cieplic, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz premier Saksonii Michael Kretschmer. Gospodarzem uroczystości była właścicielka łomnickich dóbr Elisabeth von Küster. Zgodnie z jej intencją oraz osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska, dom modlitwy będzie miejscem różnorodnych spotkań i wydarzeń – otwartym dla wszystkich. Biskup Waldemar Pytel wyraził nadzieję, że w wydarzeniu realizuje się odwieczny plan Boży, o którym pisał prorok Izajasz: „Mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Iz 56,7). Zauważył[...]

miniatura

W Sandomierzu 5 lipca 2020 r. upamiętniono zawarcie przed 450 laty ugody sandomierskiej – porozumienia między ewangelikami augsburskimi, reformowanymi i braćmi czeskimi (więcej o tym porozumieniu w tekście Łukasza Barańskiego). Obchody zorganizowało miasto Sandomierz we współpracy z rzymskokatolicką diecezją sandomierską. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z burmistrzem Marcinem Marcem i starostą Marcinem Piwnikiem na czele, a także przedstawiciele Kościołów: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko P. Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Marcin Chyla (Kościół Prawosławny). Zgromadzonych przywitał burmistrz Marcin Marzec, który przypomniał, że w czasie, kiedy Europa Zachodnia tonęła w konfliktach religijnych, sandomierskie spotkanie[...]

miniatura

W zabytkowym budynku kaplicy ewangelickiej w Ustroniu-Dobce przez lata uczyły się kolejne pokolenia dzieci. Potem mieściło się w nim szkolne schronisko młodzieżowe, a w ostatniej dekadzie ponownie pełni funkcję domu Bożego. Jest ważną przestrzenią duchowego życia parafialnego. W dniu 5 lipca 2020 r. parafianie i goście przybyli z różnych stron na nabożeństwo z okazji 10. pamiątki poświęcenia kaplicy. Witały ich wygrywane przez orkiestrę melodie pieśni kościelnych, a opiekujący się filiałem w Dobce ks. Michał Matuszek odczytał fragment psalmu tygodnia (Ps 42,2-6) i zaprosił na poranek muzyczny w wykonaniu Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod batutą Adama Pasternego. Na nabożeństwie powitał wszystkich proboszcz parafii w Ustroniu ks. Piotr Wowry. W uroczystości wzięli udział m.in.: biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, burmistrz Ustronia[...]

miniatura

Dnia 15 lipca 2020 r. swoje urodziny obchodziła najstarsza ewangeliczka w Goleszowie – Helena Górniak z domu Danyś. Urodziła się w 15 lipca 1920 roku w Żukowie Górnym, w ówczesnej Czechosłowacji. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej. Gdy miała 11 lat, ojciec zapisał ją na zajęcia do niemieckojęzycznej szkoły w Cieszynie. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej dopiero w wieku 17 lat udało się jej kontynuować edukację w szkole rolniczej w Międzyświeciu. Po zdobyciu wykształcenia jubilatka rozpoczęła pracę w gospodarstwie rolnym. Do Goleszowa, gdzie mieszka od 80 lat, przeprowadziła się w 1940 roku po ślubie. Doczekała się 6 dzieci, 18 wnucząt i 18 prawnucząt. Najstarsza ewangeliczka w Goleszowie całe życie była związana z parafią. Uczęszczała nie tylko na nabożeństwa, ale również na spotkania biblijne i ewangelizacje. W miarę swoich[...]

miniatura

Dnia 4 lipca 2020 r. parafianie z Piły zorganizowali 10. parafialny spływ kajakowy. Przed wyruszeniem w trasę rozważano Słowo Boże na podstawie „wodnego” fragmentu z ostatniego rozdziału Ewangelii Jana i śpiewano pieśni przy akompaniamencie gitary. Spływ rzeką Notecią rozpoczęto w miejscowości Ujście, a zakończono w Walkowicach. Noteć w tej części należy do szlaków łatwych, ale nie bez przeszkód – w tym roku uczestników spowalniał wiatr. W spływie wzięła udział rekordowa liczba osób – aż 47 kajakarzy w wieku od 6 do 60 lat. Atrakcją kajakowej wyprawy były przeprawy przez dwie śluzy, w tym przez historyczny obiekt w miejscowości Nowe, w skład której wchodzi: śluza, jaz i przepławka z 1896 roku. Od strony jazu i przepławki znajduje się budynek mieszkalno-gospodarczy z końca XIX w. oraz schron bojowy z 1938 roku. Natomiast od strony śluzy[...]

miniatura

  Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) ma ponad 77,8 miliona członków w 148 Kościołach. Całkowita liczba członków w Kościołach ŚFL na koniec 2019 roku wyniosła 77 861 482, podczas gdy 145 Kościołów członkowskich w 2017 r., gdy przeprowadzono poprzednie badania, liczyło 75 653 515 członków. Jest to wzrost o ponad 2,2 miliona. Dane te zostały przekazane przez poszczególne Kościoły na koniec 2019 r. Siedem regionów ŚFL Po raz pierwszy podział statystyczny został uporządkowany według siedmiu regionów ŚFL. Najwyższy wzrost odnotowano w Azji – o 9%, co daje łącznie 12,4 miliona członków wśród 55 Kościołów ŚFL w 19 krajach. Region miał 11,4 miliona członków w 2017 r. Afryka z 31 Kościołami w 23 krajach ma 28,1 miliona członków, co stanowi średni wzrost o 7,6% w porównaniu z 26,1 miliona członków w poprzednim okresie. W Ameryce[...]

miniatura

W okresie letnim w kościołach ewangelickich co roku odbywają się różnego rodzaju koncerty. Cześć festiwali muzycznych została odwołana. Te, które są organizowane, odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarnych, jakie aktualnie obowiązują. W Słupsku 22 lipca odbył się pierwszy koncert z cyklu Muzycznych wieczorów w kościele ewangelickim. Koncert w Słupsku W Wałbrzychu 26 lipca w kościele zagrała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego w ramach cyklu Muzyka w porze lata (na zdjęciu głównym). XVIII Cieplickie Koncerty Organowe udało się zorganizować parafii luterańskiej w Jeleniej Górze-Cieplicach. Koncerty odbywają się w każdą niedzielę od 12 lipca do 30 sierpnia. Piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga w Świdnicy była organizowana jednocześnie na żywo oraz[...]

miniatura

W połowie lipca 2020 r. z inicjatywy parafii ewangelicko-augsburskiej w Pszczynie, we współpracy z fundacją Błękitny Krzyż, została uruchomiona jadłodzielnia. Punkt mieści się w dzielnicy Stara Wieś, przy szpitalu im. Matki Ewy. Przy ul. Paderewskiego 3 postawiono „domek”, który mieści w sobie lodówkę oraz półki na produkty suche, takie jak chleb, mąka, dżem. Lokalizacja jest dogodna zarówno dla darczyńców, jak i dla potrzebujących. Już w pierwszym dniu funkcjonowania ktoś dostarczył produkty, a ktoś inny z nich skorzystał. Działania związane z funkcjonowaniem jadłodzielni koordynuje przewodnicząca parafialnej komisji diakonijnej Ruta Błaszczyk. Jest to trzecia jadłodzielnia na terenie Pszczyny. Pozostałe dwa punkty mieszczą się przy kościołach rzymskokatolickich. Podobne punkty pomocowe prowadzą parafie luterańskie w Ostródzie i[...]

miniatura

– ordynacja w Pokoju W Pokoju na Opolszczyźnie 27 czerwca 2020 r. odbyła się ordynacja do służby diakona mgr teol. Katarzyny Kowalskiej. Ordynacja miała odbyć się 28 marca 2020 r., jednak z powodu pandemii musiała zostać przełożona na później. Na uroczystości powitał wszystkich proboszcz ks. Eneasz Kowalski i zaznaczył, że jest to pierwsza ordynacja na duchownego odbywająca się w Pokoju. W liturgii uczestniczyli czynnie ks. Marcin Liberacki i ks. Wojciech Pracki z sąsiednich parafii, a liturgię spowiednio-komunijną prowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Bp Jerzy Samiec kazanie wygłoszone do ordynowanej oparł o fragment z 1. Księgi Mojżeszowej 50,20. „Nie powinniśmy zbyt szybko mówić, że przegraliśmy, nie powinniśmy zbyt szybko oceniać sytuacji, które się dzieją. Powinniśmy zaufać Panu Bogu i wierzyć, że naprawdę prowadzi[...]